Procés selectiu per a la creació d’una borsa de tècnics/ques per a l’Oficina Comarcal de Rehabilitació

Divendres, 3 de febrer de 2023 a les 00:00

Procés finalitzat.

Es publiquen les bases específiques i convocatòria del procés per a la creació d'una borsa de personal tècnic per a l'Oficina Comarcal de Rehabilitació, publicades mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de febrer de 2023.

Aquesta convocatòria està adreçada a persones que estiguin en possessió d’alguna de les titulacions següents: Diplomatura en arquitectura tècnica, Grau en arquitectura tècnica i edificació, o titulacions equivalents.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint (20) dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà el 02/03/2023 (inclòs).

Resultat final.

 

Darrera actualització: 03.11.2023 | 12:13