Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'1 plaça d'Educador/a Social de l'EAIA

Divendres, 30 de desembre de 2022 a les 11:05

Procés finalitzat.

Es publiquen les bases específiques i convocatòria del procés d'estabilització per a la cobertura definitiva d'1 plaça d'Educador/a Social de l'EAIA, mitjançant el sistema excepcional de concurs, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 30 de desembre de 2022. Les bases generals reguladores comunes dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició o el sistema excepcional de concurs es va publicar al BOPB de 27 de desembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint (20) dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AVÍS: Resultat valoració de mèrits.

Darrera actualització: 03.11.2023 | 12:19