66. Implementar bones pràctiques basades en el compliment dels objectius de la sostenibilitat

Objectiu

  • Millorar l’organització per assolir més eficiència.
  • Consolidar un equip humà compromès i professional

Acció

  • Continuarem treballant, de forma conjunta amb l’equip humà, els aspectes formatius, de prevenció, riscos, etc d’acord amb les necessitats que es detectin.
  • Actualitzarem els plans de treball i instruments de gestió dels recursos humans.
  • Implementarem noves accions en matèria d’igualtat i de prevenció de riscos psicosocials. 
  • Adaptarem periòdicament l’organització als reptes i canvis normatius.

ODS 11ODS 11ODS 11ODS 11

Seguiment

ODS:

07. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna
11. Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles
12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:17