65. Millorar l’organització per assolir més eficiència

Objectiu

  • Millorar l’organització per assolir més eficiència.
  • Consolidar un equip humà compromès i professional.

Acció

  • Continuarem treballant, de forma conjunta amb l’equip humà, els aspectes formatius, de prevenció, riscos, etc d’acord amb les necessitats que es detectin.
  • Actualitzarem els plans de treball i instruments de gestió dels recursos humans.
  • Implementarem noves accions en matèria d’igualtat i de prevenció de riscos psicosocials. 
  • Adaptarem periòdicament l’organització als reptes i canvis normatius.

ODS 11ODS 11ODS 11

Seguiment

ODS:

08. Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tothom
09. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació
16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:17