21. Vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions juvenils i de les activitats de lleure

Objectiu

  • Vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions juvenils i de les activitats de lleure.

Acció

  • Gestionarem les competències delegades per la Generalitat en instal·lacions juvenils com ara cases de colònies o albergs, entre d’altres.
  • Activitats d’educació en el lleure en període de vacances adreçades a menors de 18 anys (casals d’estiu, colònies...).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 11

Seguiment

D'acord amb les competències delegades per la Generalitat de Catalunya, s'han realitzat les següents accions:

A les instal·lacions juvenils: 

  • Seguiment de la documentació requerida a les 7 cases de colònies, aula de natura, granja-escola i albergs de joventut. 
  • Any 2019: 1 inspecció, 1 suspensió temporal, 1 reinici d'activitat. 
  • Any 2020: 4 inspeccions, 2 suspensions temporals, 1 tancament definitiu, 3 canvis de titularitat.
  • Any 2021: 2 inspeccions, 2 reinicis d'activitat, 1 canvi de dades.

A les activitats d'educació en el lleure:

  • Assessorament a entitats organitzadores: S'ha participat cada any a les sessions que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitza a entitats organitzadores, sobre la normativa vigent (Decret 267/2016). Durant l'any 2020 s'ha fet assessorament específic sobre organització d'activitats durant la pandèmia i seguiment de les normatives vigents en cada període de desconfinament.
  • Visites de seguiment: s'han realitzat un total de 48 visites a casals d'estiu, colònies i camps de treball entre els anys 2019 i 2021. L'any 2020 i 2021 les visites han estat en format telefònic, segons les recomanacions de la Direcció General de Joventut per a evitar riscos durant la pandèmia per Covid19.

Dades generals:

ODS

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Joventut

Covid19:

No

Estat d'execució:

75%
Darrera actualització: 05.06.2023 | 12:39