Pla de camins

L’actuació sobre els camins de la comarca és una de les gestions singulars que es duen a terme des del Consell Comarcal d’ençà 1993, destinats a la recuperació i manteniment de la xarxa de camins rurals de la comarca, en conveni amb els municipis. S’impulsa la planificació, catalogació i l’inventari dels camins comarcals.

Actualment es disposa dels següents treballs: Estudi de la xarxa bàsica de camins, mapa de la xarxa bàsica, elaborat per la Diputació de Barcelona i inventari de camins de la comarca del Garraf, realitzat pel Consell Comarcal del Garraf.

El finançament d’aquestes actuacions prové en part per les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i de les aportacions municipals. El Consell Comarcal del Garraf actua com a òrgan promotor, elabora els projectes executius i tècnics i realitza el seguiment de les obres.

Les actuacions d'aquest pla estan adreçades a: Ciutadans i Ajuntaments de la comarca del Garraf.

Darrera actualització: 28.04.2022 | 16:06