CRP - Centre de Recursos Pedagògics

Descripció   

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Garraf, és un servei educatiu del Departament d'Educació que dona suport a l'activitat pedagògica dels centres educatius i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.

Col·lectiu destinatari

S'adreça als centres educatius, als equips directius, als equips de docents i indirectament al seu alumnat.

Objectius

 • Oferir recursos, d'infraestructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.
 • Localitzar, seleccionar i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.
 • Donar suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
 • Coordinar i organitzar l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels plans de formació de zona (PFZ), col.laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les.

Serveis que ofereix

Als centres educatius

 • Suport i assessorament en projectes de centre (projectes d'autonomia de centre, projectes TAC, projectes d'organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència...), tant en les fases de l'elaboració, de l'acompanyament del projecte tot aportant informació, recursos i formació, com en la fase de seguiment i valoració.
 • Oferta i assessorament en recursos pedagògics per al desenvolupament dels projectes de centre.
 • Assessorament en formació permanent, tant en l'elaboració del pla de formació de centre com en el disseny, organització i avaluació de les activitats formatives en centre.
 • Col·laboració en l'avaluació de l'aprofitament i de la transferència de la formació.

Al professorat dels centres educatius

 • Informació i préstec de materials didàctics, curriculars i d'altres recursos educatius.
 • Informació i assessorament en formació permanent.

A la zona

 • Suport als projectes propis de la zona.
 • Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
 • Disseny, elaboració i dinamització de maletes i conjunts pedagògics relacionats amb projectes de la zona.
 • Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
 • Disseny i organització d'activitats de dinamització de la zona amb participació de l'alumnat.
 • Disseny, organització i impuls per a la realització de projectes col.laboratius i de creació de xarxes de centres.
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats formatives, l'establiment de criteris comuns d'actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
 • Disseny, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació de grups docents.
 • Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).

Accés

L'accés al servei és a partir de demandes dels centres educatius, d'equips docents, de grups de professorat o en la coordinació amb altres serveis i agents educatius que actuen a la zona.

Es tracta d'un servei d'atenció directa a les demandes de mestres i professorat i s'atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o assessorament o informar-los sobre serveis o recursos de la zona o externs.

Qualsevol docent de la zona pot accedir-hi presencialment, per correu electrònic, telefònicament o a través de les pàgines web.

Normativa

Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994).

Decret 180/2005, de 30 d'agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius (DOGC núm. 4460, de 1.9.2005)

Xarxes socials:

Municipi:


Tipus de centre:

Públic

C. Canigó, 2 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 159 434
Telèfon: 634 78 68 49
Fax: 938 159 559
Adreça electrònica: crp-garraf@xtec.cat
Lloc web: serveiseducatius.xtec.cat/garraf/
Horari:  
Horari: dilluns a divendres de 9 a 13:30h i de 15:30 a 17:30h.

Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 06.02.2023 | 12:31