Convocatòria Ple Ordinari del 5 de febrer de 2015

Dilluns, 2 de febrer de 2015 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (ple ordinari de 16 d'octubre de 2014).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Donar compte de la renúncia de la Sra M.Lluïsa Romero al càrrec de regidora i sol•licitud a la Junta Electoral Central de designació de nou conseller comarcal.

 Àrea de Serveis Generals i Atenció a la Ciutadania

4. Proposta d'aprovació del Pressupost únic i la plantilla de personal del Consell Comarcal del Garraf per a l'any 2015.

5. Proposta d'aprovació de la relació de llocs de treball per a l'any 2015.

6. Donar compte dels informes de tresoreria corresponents al 3r i 4t trimestre de l'any 2014, en relació a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

7. Proposta de ratificació del "Conveni específic en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012/2015 per l'acció de millora de l'equipament patrimonial de la Masia Cabanyes".

8. Proposta d'adhesió i suport al manifest dels acords del 7è Congrés Nacional de Gent Gran de Catalunya.

9. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 2 de desembre de 2014 d'aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf.

10. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 17 de desembre de 2014 d'aprovació de la modificació dels Estatuts de l'Agència de desenvolupament econòmic NODE GARRAF.

Àrea de Serveis a les Persones i Serveis Socials

11. Proposta de ratificació del Decret de presidència, de 17 de novembre de 2014, relatiu a l'aprovació DEFINITIVA de l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per a l'alumnat d'educació infantil (2n cicle), primària i secundària obligatòria de centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la comarca del Garraf per al curs 2014-2015.

12. Proposta de ratificació del Decret de presidència, de 19 de desembre de 2014, relatiu a la REGULARITZACIÓ de l'aprovació de l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per a l'alumnat d'educació infantil (2n cicle), primària i secundària obligatòria de centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la comarca del Garraf per al curs 2014-2015

13. Proposta d'aprovació del conveni amb l'Assemblea Local de Creu Roja a Vilanova i la Geltrú per dur a terme el servei de transport adaptat i assistit de persones amb mobilitat reduïda per a l'any 2015.

14. Proposta d'aprovació dels conveni en relació al servei de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l'any 2015

15. Proposta d'aprovació dels conveni en relació al servei de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a l'any 2015.

16. Proposta d'aprovació del conveni en relació al servei de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda amb la Fundació Casa Empara per a l'any 2015.

17. Proposta d'aprovació dels conveni en relació al servei de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda amb l'Associació Espiga Penedès per a l'any 2015.

18. Proposta d'aprovació de l'Annex al conveni del TRACA – Pla de Prevenció de Drogodependència entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella per a l'any 2015.

19. Proposta d'aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Canyelles per la prestació dels Serveis Socials d'Atenció Primària i altres programes de serveis socials".

20. Proposta d'aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Cubelles per la prestació dels Serveis Socials d'Atenció Primària i altres programes de serveis socials".

21. Proposta d'aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament d'Olivella per la prestació dels Serveis Socials d'Atenció Primària i altres programes de serveis socials"

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

22. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració per l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella.

23. Proposta de prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles, per l'any 2015.

24. Proposta de prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per l'any 2015.

25. Proposta d'aprovació de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, per a l'any 2015, relatiu a l'Oficina d'Habitatge situada en aquesta comarca.

26. Proposta d'aprovació de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, per a l'any 2015, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social.

27. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 13 de gener de 2015 d'aprovació del conveni entre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf per a la tramesa d'informació associada a la xarxa de camins.

Mocions d'urgència

28. Precs i preguntes.

Data publicació: 2 de febrer de 2015

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:38