Convocatòria Ple ordinari del 28 de febrer de 2019

Dimarts, 26 de febrer de 2019 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta del ple anterior de 20 de desembre de 2018. 
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.
3. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del Sr. Francisco Perona Jiménez del grup comarcal del PSC.

Serveis Generals i Organització

4. Donar compte de l’informe de morositat del 4t trimestre de 2018.
5. Donar compte de l’estat d’execució del 4t trimestre de 2018.
6. Donar compte dels decrets de Presidència en relació a modificacions del Pressupost 2019 (exp. 1 a 4).
7. Proposta d’aprovació de l’autorització i reconeixement de la compatibilitat de segona activitat privada  de la treballadora MMT.
8. Proposta d’aprovació de l’autorització i reconeixement de la compatibilitat de segona activitat privada  de la treballadora NAV.
9. Proposta d’aprovació de l’autorització i reconeixement de la compatibilitat de segona activitat privada del treballador GLS.
10. Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Comarcal del Garraf.
11. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal del Consell Comarcal del Garraf per a l’any 2019.
12. Proposta de nomenament de representant del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.

Serveis a les Persones

13. Proposta d’aprovació del finançament de les competències delegades en matèria d’ensenyament (serveis de transport i menjador escolar) per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2018-2019.

14. Proposta d’aprovació dels ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat d’educació obligatòria i 2n cicle d’educació infantil dels centres educatius, sostinguts amb fons públics, de la comarca del Garraf, curs 2018-2019.

15. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 17/2019, de 31 de gener de 2019, relatiu a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2018-2019.

16. Proposta d’aprovació del Conveni  entre els ajuntaments de la comarca del Garraf i el Consell Comarcal del Garraf per a la gestió del Refent d’Ocupació Juvenil.

17. Proposta d’aprovació de l’Annex econòmic al conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella relatiu al Programa de prevenció de drogodependència TRACA, any 2019.

18. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Canyelles per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials.

19. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Cubelles per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials.

20. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament d'Olivella per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials.

Ordenació Territorial i Habitatge

21. Proposta d’acceptació, si s’escau, dels actius i passius del dissolt Consorci dels Colls i Miralpeix i subrogació contractual de la treballadora.

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

22. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Canyelles per a la realització del programa Treball i Formació 2018-2019.

23. Proposta d’aprovació del   conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Cubelles per a la realització del programa Treball i Formació 2018-2019.

24. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella  per a la realització del programa Treball i Formació 2018-2019.

25. Proposta d’acceptació de la subvenció del servei Públic d’Ocupació de Catalunya  a traves del  Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada.

MOCIONS

26. Moció en relació al Pacte pel Penedès Marítim.

27. Precs i preguntes.

Data publicació:26 de febrer de 2019

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:36