Convocatòria Ple ordinari del 25 d'octubre de 2018

Dilluns, 22 d'octubre de 2018 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta del ple anterior de 12 juliol de 2018.
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.
3. Donar compte de la renúncia del Sr. Marc Macià i Martí al càrrec de regidor i sol·licitud a la Junta Electoral Central de designació de nou/nova conseller/a comarcal.

Serveis Generals i Organització

4. Donar compte de l’informe de morositat del 3r trimestre de 2018.
5. Donar compte de l’estat d’execució del 3r trimestre de 2018.
6. Donar compte dels decrets de Presidència en relació a modificacions del Pressupost 2018 (exp. 7 a 15).
7. Proposta d’aprovació de l’increment salarial de l’equip humà del Consell Comarcal del Garraf segons la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

Serveis a les Persones

8. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 171/2018, de 3 de setembre de 2018, relatiu a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques.
9. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 198/2018, de 2 d’octubre de 2018, relatiu a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques.
10. Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en concepte de la contractació de 4 joves en pràctiques per un import de 44.000,00€. 

Ordenació Territorial i Habitatge

11. Proposta d’aprovació inicial del projecte de rehabilitació de la instal·lació d’il·luminació i nou sistema de rec dels jardins de la finca “Can Travé” de Cubelles.
12. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 per l’actuació de l’eix 6 “Garraf: camins, patrimoni i natura”.
13. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 per l’actuació del PECT Garraf: “Envelliment actiu i saludable i dependència”.
14. Proposta de delegació a favor de la Presidència de les atribucions i/o competències del Ple del Consell Comarcal del Garraf en relació a la convocatòria del cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports
15. Donar compte de les sol·licituds al servei Públic d’ocupació de Catalunya de les subvencions per al desenvolupament del programa 30 Plus 2018 amb els municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges i Sant Pere de Ribes.
16. Donar compte de les sol·licituds al Servei Públic d’ocupació Catalunya de les subvencions per al desenvolupament del programa Ubicat 2018 amb els municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges.
17. Donar compte de la sol·licitud de subvenció del programa Enfeinat al Servei Públic d’ocupació de Catalunya.

18. Donar compte de les sol·licituds de subvencions al Servei Públic d’ocupació de Catalunya del Programa Treball i Formació per al desenvolupament del programa als municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.

MOCIONS

19. Moció dels Grups Comarcals del PDCAT/ERC/CUP i SOMVNG per reivindicar l’1 d’octubre i per exigir l’alliberament dels presos polítics Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

MOCIONS D’URGÈNCIA

20. Precs i Preguntes.

Data publicació:22 d'octubre de 2018

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:04