Convocatòria Ple ordinari del 20 de desembre de 2018

Divendres, 14 de desembre de 2018 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta del ple anterior de 25 d’octubre de 2018. 
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Serveis Generals i Organització

3. Proposta d’aprovació del Pressupost, de les bases d’execució i de la plantilla de personal del Consell Comarcal del Garraf, per a l’any 2019.
4. Donar compte dels decrets de Presidència en relació a modificacions del Pressupost 2018 (exp. 16 a 23).

Serveis a les Persones

5. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 232/2018, de 7 de novembre de 2018, relatiu a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques. 

6. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 252/2018, de 5 de desembre de 2018, relatiu a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques.

7. Proposta de sol·licitud de la subvenció convocada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pel programa de referents d’ocupació juvenil.
8. Proposta de ratificació del decret de Presidència d'aprovació de l'addenda al contracte programa 2016/2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Garraf en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per als exercicis 2018 i 2019.

Ordenació Territorial i Habitatge

9. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2019.
10. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social d’habitatges, per a l’any 2019.
11. Proposta d’aprovació de l’acord de coordinació entre administracions locals que disposen d’Oficines Locals d’Habitatge i Borsa de Mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya, a la mateixa localitat.
12. Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per a l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles, per a l’any 2019.

13. Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per a l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per a l’any 2019.
14. Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per a l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella, per a l’any 2019.
15. Donar compte del Decret de Presidència de 4 de desembre de 2018 d’aprovació de la documentació que integra l’expedient, l’import de la qual ascendeix a 2.923.816,54 € (IVA inclòs) i la sol·licitud de la subvenció corresponent per a l’operació que es presenta al FEDER 2014-2020 eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf”.

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

16. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal d'Educació i Treball IMET, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament de Sitges, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, el Consell Comarcal del Garraf, l'empresa Innovació Seguretat i Emergència Institut  (ISEI), l'empresa Jalluca, SL i l’Associació Entrem-hi, per a la realització agrupada del Projecte Singulars 2018. 

17. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al desenvolupament del Programa 30 PLUS, corresponent a la convocatòria 2018 i desenvolupament  2019-2020. 

18. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges pel desenvolupament del Programa Ubicat, corresponent a la convocatòria 2018 i desenvolupament 2019.

Precs i preguntes.

Data publicació:14 de desembre de 2018

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:03