Convocatòria Ple Ordinari del 19 d'octubre de 2017

Dilluns, 16 d'octubre de 2017 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l’acta dels plens anteriors (13 de juliol de 2017 i 25 de setembre de 2017).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del Sr. Josep Asensio Albà de la CUP.

Àrea de Serveis Generals i Organització

4. Donar compte de l'informe de tresoreria referent a la morositat del 2n trimestre de 2017.

5. Donar compte de l'estat d'execució del 2n trimestre de 2017.

6. Donar compte dels decrets de Presidència en relació a modificacions de pressupost 2017.

7. Proposta de ratificació del decret de Presidència en relació a l’adhesió a la contractació centralitzada de Serveis de telecomunicacions.

8. Proposta d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’una plaça d’educador/a social de l’EAIA.

9. Proposta d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà en turisme – projecte FEDER.

Àrea de Serveis a les Persones

10. Proposta d’aprovació de l’acord per al Contracte programa 2017/2019 entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Garraf per la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.

11. Proposta d’adjudicació del servei de transport escolar col·lectiu per al trasllat de l’alumnat de la comarca del Garraf per als cursos 2017-2018 i 2018-2019.

12. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 156B/2017, de 4 de setembre de 2017, relatiu a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador escolar per a l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques per al curs 2017-2018.

13. Proposta de ratificació de la sol·licitud de subvenció d’acord amb la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

14. Proposta de ratificació de la sol·licitud de subvenció d’acord amb la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Termini : 15 de setembre de 2017.

15. Proposta d’adhesió i recolzament al Dictamen del Consell Consultiu de la Gent Gran: la nova Llei de la Gent Gran de Catalunya.

16. Proposta d’adhesió i recolzament al Dictamen del Consell Consultiu de la Gent Gran: el bon tracte a les persones grans.

17. Proposta d’adhesió i recolzament de les conclusions de les Jornades “Maltractament a la Gent Gran” del Consell Consultiu de la Gent Gran.

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge.

18. Ratificació del Decret de Presidència de data 25 de setembre de 2017 d’aprovació del conveni de participació i presentació de l’escrit d’al·legacions referent al PECT Garraf “Envelliment actiu i saludable i dependència”.

19. Donar compte del decret de presidència d’adjudicació de la redacció de l’estudi dels efectes i impactes territorials i la competitivitat de l’autopista C-32 a l’empresa “MCRIT, S.L.”.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports.

20. Proposta de ratificació de la sol·licitud de subvenció del programa 30 plus d’acord amb la Resolució TSF/1705/2017, de 12 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions a les entitats promotores que realitzaran el programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

21. Proposta de ratificació de la sol·licitud de subvenció del Programa Formació i Treball pels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella d’acord amb la RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

22. Proposta de ratificació de l’aprovació dels convenis del projecte “Les ofertes de treball a través de la gestió de competències” :
a) Conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges pel desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf”.
b) Conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Sant Pere de Ribes pel desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf”.
c) Conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf”.

MOCIONS

Mocions d’urgència

23. Precs i Preguntes.

Data publicació:16 d'octubre de 2017

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:11