Convocatòria Ple Ordinari del 17 de setembre de 2015

Dilluns, 14 de setembre de 2015 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (ple extraordinari de 28 de juliol de 2015).
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.
3. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del Sr. Javier Rodríguez Méndez.

Àrea de Serveis Generals i Organització

4. Donar compte de l'informe de tresoreria i annex d'intervenció referent a la morositat del 2n. trimestre de l'any 2015.

Àrea de Serveis a les Persones

5. Proposta d'aprovació de l'atorgament PROVISIONAL dels ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics del Garraf, per al curs escolar 2015-2016.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

6. Proposta d'aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Garraf per fer efectiva la incorporació a la Xarxa de Museus Locals del Consell Comarcal del Garraf, en representació del Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes.

7. Proposta d'aprovació de les sol·licituds al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del Programa de Formació i Treball 2015, per a la millora de qualificació professional de les persones en situació d'atur, mitjançant l'experiència laboral derivada del contracte de treball subvencionat i la formació professionalitzadora. Aplicable als municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella: a) Programa Treball i Formació, adreçat a persones en situació d'atur, de 45 anys o més, i que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació; i, b) Programa Treball i Formació per a persones destinatàries de la Renda Mínima d'Inserció.

Mocions

8. Moció de CIU i PSC de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània.
9. Moció d'adhesió a la xarxa de municipis acollidors, que presenta els grups d'ERC i CUP-UM9.
10. Moció sobre l'exercici de la sobirania fiscal, que presenten els grups d'ERC i CUP-UM9.
11. Moció d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència que presenten els grups d'ERC i CUP-UM9.

Mocions d'urgència

12. Precs i preguntes.

Data publicació: 14 de setembre de 2015

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:31