Convocatòria Ple Ordinari del 16 de juny de 2016

Dilluns, 13 de juny de 2016 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta anterior (14 d'abril de 2016).
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Àrea de Serveis Generals i Organització

3. Proposta de modificació inicial dels Estatuts de NODE GARRAF, Agència de Desenvolupament Econòmic.
4. Proposta d'aprovació del Compte General de l'exercici 2015 del Consell Comarcal del Garraf.
5. Proposta de ratificació del decret de Presidència de la sol·licitud d'acollir-nos al Pla d'operacions de tresoreria per a consells comarcals, de la Diputació de Barcelona, per a l'any 2016.
6. Proposta d'aprovació de les convocatòries i les bases reguladores que han de regir la convocatòria en règim de personal laboral temporal d'una plaça de treballador/a social d'àmbit comarcal i d'una plaça d'educador/a social d'àmbit comarcal, mitjançant concurs oposició lliure.
7. Proposta d'aprovació del preu de quilometratge en concepte de desplaçament efectuat per l'equip humà del Consell Comarcal del Garraf i aprovació de la corresponent modificació del pressupost del Consell Comarcal del Garraf 2016.
8. Proposta d'acceptació d'ajuts econòmics i subvencions de la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal del Garraf en el marc del pla "Xarxa de Governs Locals 2016/2019".

Àrea de Serveis a les Persones

9. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Garraf relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.
10. Proposta d'aprovació de l'adjudicació del servei de monitoratge transport escolar col·lectiu de la comarca del Garraf per al curs 2016-2017 prorrogable fins el curs 2019-2020 .
11. Proposta d'aprovació de l'adjudicació del servei de menjador escolar col·lectiu de l'escola l'Aragai i de l'escola El Margalló per al curs 2016-2017 prorrogable fins el curs 2019-2020.
12. Proposta de ratificació del decret de presidència relatiu a l'aprovació de l'acord marc de col·laboració entre els ajuntaments de Cubelles, Canyelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per a la Campanya de Suport alimentari a infants amb vulnerabilitat alimentària durant l'estiu de 2016.
13. Proposta de ratificació del decret de presidència relatiu a l'aprovació del Plec de clàusules per a la compra d'aliments frescos per a la Campanya de suport alimentari a infants amb vulnerabilitat alimentària durant l'estiu 2016.
14. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre Cáritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat a Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf per a la Campanya de vulnerabilitat alimentària. Estiu 2016.
15. Proposta d'acceptació de la cessió d'una bicicleta electrònica per part de la Diputació de Barcelona destinada al programa de prevenció de drogodependència TRACA.
16. Proposta d'aprovació de l'annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges en relació al Programa de Garantia Juvenil.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

17. Proposta de ratificació de Decret de Presidència, núm. 62/2016, de data 11 de maig, en relació a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Cubelles, Olivella, Canyelles i Sitges per al desenvolupament de l'acció del programa, Les ofertes de treball a través de la gestió de competències.
18. Proposta de ratificació del Decret de Presidència, núm. 63/2016, de data 11 de maig, relatiu a l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per al desenvolupament de l'acció del programa, Les ofertes de treball a través de la gestió de competències.
19. Proposta de ratificació del Decret de Presidència, núm. 64/2016, de data 11 de maig, relatiu a l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sitges, per al desenvolupament de l'acció del programa, Les ofertes de treball a través de la dinamització de competències.
20. Proposta de ratificació de Decret de Presidència, núm. 65/2016, d'11 de maig, en relació a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles i Olivella per al desenvolupament de l'acció del programa, la Prospecció Ocupacional al Garraf.
21. Donar compte de la declaració de la Festa Major de Sitges en Honor de Sant Bartomeu i Santa Tecla com a Festa patrimonial d'interès Nacional.
22. Donar compte del Decret de Presidència núm. 60 bis, de 4 de maig, que disposa l'aprovació del Conveni per a la cessió de fotografies d'Alexandre de Cabanyes, datades l'any 1966 i fetes pel fotògraf, Sr. Antoni Monrós i Valls, que dóna el Sr. Ricardo Monrós i Audí, fill de l'autor, al Consell Comarcal del Garraf, per a la seva incorporació al llegat dels Cabanyes de la Masia d'en Cabanyes.

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

23. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 27 d'abril de 2016 en relació a la designació de representant d'aquest Consell Comarcal, a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
24. Proposta d'adhesió i recolzament a les mocions sobre la millora del transport públic al Garraf i al Penedès.

MOCIONS

Mocions d'urgència

25. Precs i Preguntes.

Data publicació:13 de juny de 2016

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:20