Convocatòria Ple Ordinari del 15 de desembre de 2016

Dilluns, 12 de desembre de 2016 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta del ple anterior (29 de setembre de 2016).
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.
3. Proposta d'adhesió al Manifest institucional del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

Àrea de Serveis Generals i Organització
4. Donar compte de l'informe de tresoreria i annex d'intervenció referent a la morositat del 3r. trimestre de l'any 2016.
5. Proposta de modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2017.
6. Proposta d'aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Consell Comarcal del Garraf.
7. Proposta d'autorització a la compatibilitat amb activitat privada de la Sra. Montse Peña, treballadora social del Consell Comarcal del Garraf.

Àrea de Serveis a les Persones
8. Proposta de ratificació dels decrets de presidència núm. 155/2016, 174/2016, 180/2016 i 183/2016 relatius als ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016-2017.
9. Proposta d'aprovació de l'adhesió i suport del Consell Comarcal del Garraf a les conclusions de la Jornada "Radiografia de la Sanitat al Garraf".
10. Proposta d'aprovació de l'adhesió i suport del Consell Comarcal del Garraf a les conclusions de la Jornada "Aplicació i implementació de la Llei de la Dependència al Garraf".
11. Proposta d'adhesió al Manifest "Casa nostra, casa vostra".

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

12. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració per a l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a l'any 2017.
13. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració per a l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles per a l'any 2017.
14. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració per a l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella per a l'any 2017.

 

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports


15. Proposta de ratificació de l'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, motivada pels canvis que suposa l'entrada en vigor de diverses normatives.
16. Proposta de ratificació del Decret de Presidència, núm. 172/2016, de 27 d'octubre, que disposa l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Institut Municipal de Treball IMET, per portar a terme el Projecte TIMOL a l'Arxiu Comarcal del Garraf.
17. Proposta de ratificació de sol·licitud de les subvencions per l'any 2016 i la convocatòria anticipada pel 2017, al Servei d'Ocupació de Catalunya SOC, del "Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys" (Resolució TSF/2496/2016, de 24 d'octubre).
18. Proposta de ratificació de la sol·licitud de les subvencions per a l'any 2016, de la convocatòria, de subvencions per portar a terme el "Programa de Treball i Formació" del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del SOC (Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre).
19. Proposta d'acceptació de la Subvenció del Programa "Fem Ocupació per a Joves" - d'acord amb la resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i convocatòria anticipada 2017-, així com la proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i el Servei d'Ocupació de Catalunya. Expedient FOJ-36-2016.

MOCIONS
20. Moció d'ERC per promoure la transparència al Consell Comarcal del Garraf.

Mocions d'urgència
21. Precs i Preguntes.

Data publicació:12 de desembre de 2016

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:17