Convocatòria Ple ordinari del 10 de desembre de 2020

Dimecres, 9 de desembre de 2020 a les 00:00

Ordre del dia

1.    Aprovar l’acta del ple ordinari de 24 de setembre de 2020.

Presidència

2.    Presa de possessió del Sr. Enric Garriga Ubia com a conseller comarcal (Expedient 1227-0302/2020).

3.    Lectura del manifest 25N.

4.    Informació relativa a la gestió dels serveis comarcals en relació a la pandèmia de la COVID-19.

Control dels òrgans de govern

5.    Donar compte de decrets de presidència i gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0305/2020).

Serveis Generals i Organització

6.    Donar compte dels expedients de modificació del pressupost números 14 a 30 (Expedient 1730-0313/2020).

7.    Donar compte dels estats d’execució del tercer trimestre 2020 (Expedient 1730- 0303/2020).

8.    Donar compte de l’informe de morositat del tercer trimestre 2020 (Expedient 1730- 0304/2020).

9.    Donar compte de l’informe resum de control financer de l’exercici 2019 (Expedient 1730-0314/2020).

10.  Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal (Expedient 1376-0167/2020).

11.  Aprovar la sol·licitud d’adhesió del Consell Comarcal del Garraf al Sistema central d'adquisicions de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya i el conveni en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis (Expedient 1376-0306/2020).

12.  Aprovar el calendari de Plens de l’any 2021 (Expedient 1376-0308/2020).

13.  Aprovar el Pla anual de contractació 2021 del Consell Comarcal (Expedient 1227- 0311/2020).

14.  Aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball (Expedient 1451- 0310/2020).

Serveis a les Persones

15.  Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles per al servei de prevenció en drogodependència, programa TRACA període 2021-2024 (Expedient 1376-0285/2020).

16.  Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canyelles per al servei de prevenció en drogodependència, programa TRACA, període 2021-2024 (Expedient 1376-0286/2020).

17.  Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olivella per al servei de prevenció en drogodependència, programa TRACA, període 2021-2024 (Expedient 1376-0287/2020).

18.  Aprovar la incoació d'un expedient per a la licitació del contracte de servei de monitoratge del transport escolar i acordar la pròrroga obligatòria a l'actual adjudicatari fins a l'adjudicació del servei (Expedient 1408-0189/2020).

19.  Ratificar l’acord de modificació del contracte de servei de menjador escolar amb l’empresa Teno Menjadors SL per a l’ampliació del servei de monitors (2) de suport en el servei de menjador escolar de l’Escola El Morsell d’Olivella de forma extraordinària segons la resolució del Departament d’Educació, curs 2020-2021 (Expedient 1403-0222/2020).

20.  Donar compte dels acords de la Junta de govern del Consell Comarcal de 26 de novembre relatius al finançament extraordinari de monitoratge i autorització a diversos centres educatius de la comarca, curs 2020-2021 (Expedient 1376- 0256/2020).

Serveis Socials i Salut

21.  Aprovar definitivament l’expedient per al canvi de forma de gestió del servei de primera acollida del Consell Comarcal, per passar de gestió indirecta a gestió directa (Expedient 1376- 0141/2020).

22.  Aprovar el pla de polítiques LGTBI del Consell Comarcal 2021-2025 (Expedient 1227- 0301/2020).

23.  Aprovar el Contracte Programa 2020 entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Garraf per a la prestació dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones,

la realització de polítiques d’igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el Servei d’informació i Atenció a les Dones.

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

24.  Donar compte dels acords de la Junta de govern de 26 de novembre que aproven convenis de col·laboració entre els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella i el Consell comarcal del Garraf per a la gestió de la línia extraordinària i urgent COVID-

19 del programa de Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny i Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre).

25.  Donar compte dels acords de la Junta de govern de 26 de novembre que aproven els convenis de col·laboració entre els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges i el Consell Comarcal del Garraf per a la gestió del programa 30 Plus 2020 i desenvolupament 2021.

Ordenació Territorial i Habitatge

26.  Acceptar expressament la delegació de competències de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a favor del Consell Comarcal per a la gestió i execució del programa R15- 012848 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf”, cofinançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Programa Operatiu FEDER 2014-2020), al municipi de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els pactes i condicions establerts al conveni de col·laboració (Expedient 1376-0228/2020).

27.  Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, els ajuntaments del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d’Anoia, i les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona i Tarragona , per constituir la Taula de Mobilitat del Penedès (Expedient 1376-0290/2020).

28.  Aprovar inicialment el projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals del municipi Canyelles redactat per Rifà Enginyers, inclòs dins del FEDER eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” (Expedient 1379-0288/2020).

29.  Aprovar inicialment el projecte executiu per a la instal·lació de sistema de telegestió i adequació associada a 11 quadres d’enllumenat públic al municipi de Cubelles redactat per l’enginyer industrial Sr. Javier Ribes Preckler inclòs dins del FEDER eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” (Expedient 1403-0296/2020).

30.  Aprovar el projecte de calefacció, climatització i adequació de les fusteries de Can Pahissa del municipi de Vilanova i la Geltrú redactat per l’enginyer tècnic municipal Sr. Jordi Miró Surroca inclòs dins del FEDER eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” (Expedient 1379-0295/2020).

31.  Aprovar inicialment el projecte tècnic de tancament de l’espai Víctor Rojas a l’espai Far del municipi de Vilanova i la Geltrú redactat per l’arquitecta municipal Sra. Anabel

Fuentes Montiel i l’arquitecte tècnic Sr. Jordi Gómez Pagès inclòs dins del FEDER eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” (Expedient 1379-0294/2020).

32.  Aprovar inicialment el projecte executiu d’instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Les Roquetes del municipi de Sant Pere de Ribes redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Carlos Carrillo Romero en col·laboració amb l’arquitecte Pedro Herreros Chavarría, inclòs dins del FEDER eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” (Expedient 1379-0289/2020).

33.  Aprovar inicialment el projecte executiu de millora d’enllumenat públic del sector Plans d’Aiguadolç i del sector Cases Noves del municipi de Sitges, redactat per l’enginyer industrial Carles Ferrando Barberà, inclòs dins del FEDER eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” (Expedient 1431-0297/2020).

34.  Aprovar inicialment el projecte executiu de millora d’enllumenat públic de l’avinguda Emerencià Roig i Raventós i zona de cobertura del municipi de Sitges, redactat per l’enginyer industrial Carles Ferrando Barberà, inclòs dins del FEDER eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” (Expedient 1431-0298/2020).

35.  Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada a la comarca del Garraf, per a l’any 2021 (Expedient 1376- 0292/2020).

36.  Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social per a l’any 2021 (Expedient 1376-0291/2020).

37.  Aprovar l’adhesió a la Declaració per una recuperació verda i socialment justa, aprovada a la 20a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Expedient 1376-0237/2020).

38.  Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal a la Xarxa de Conservació de la Natura (Expedient 1376-0293/2020).

39.  Donar compte de l’aprovació inicial del projecte executiu del camí pedalable de la costa del Garraf a Vilanova i la Geltrú (fase 1), redactat per “Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat SL.” i “Enginyeria i Mediambient de Badalona SL” (Expedient 1376-0207/2020).

Mocions

40.  Moció del Grup comarcal de En Comú Guanyem instant a la Generalitat de Catalunya a posar en marxar i dotar pressupostàriament la mesa per la industrialització del Penedès i el Pla de xoc d’ajuts i d’impuls socioeconòmic al Penedès (Expedient 1376- 0229/2020).

41.  Moció dels Grups comarcals del PSC i JuntsxCat per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació Next Generation EU (Expedient 1029-0321/2020).

42.  Moció del Grup comarcal de Ciutadans para dar opción a las familias de pedir la jornada continua en los centros educativos de la comarca (Expedient 1376- 0274/2020).

43.  Moció del Grup comarcal de Ciutadans para instar y promover la compra y utilización de filtros Hepa en los centros educativos de nuestra comarca (Expedient 1376- 0274/2020).

Precs i preguntes

Data publicació:9 de desembre de 2020

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:23