Convocatòria del ple ordinari del 28 de setembre de 2023

Dilluns, 25 de setembre de 2023 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar les actes de les sessions del Ple de 14 de juliol (expedient 1029-0627/2023) i de l’1 d’agost (expedient 1029-0674/2023).

2. Presa de possessió com a consellera de la Sra. Tània Reyes Torbisco (expedient 1022- 0679/2023).

3. Presa de possessió com a consellera de la Sra. Rosalía Márquez Rasero (expedient 1022-0755/2023).

4. Donar compte de la renúncia com a consellera de la Sra. Teresa Llorens Carbonell (expedient 1019-0718/2023).

Presidència

5. Declaració institucional de suport a tots els afectats i afectades pel terratrèmol al Marroc i de les inundacions a Líbia (expedient 1227-0764/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

6. Aprovar el nomenament de representants del Consell Comarcal en altres ens i organismes dels que forma part (expedient 1020-0685/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

7. Aprovar l’adhesió al projecte pilot europeu LILA adreçat a dones supervivents de violències masclistes i als seus fills i filles (expedient 1376-0618/2023).

8. Ratificar la resolució d’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per necessitat socioeconòmiques curs 2023-2024 (expedient 2779-0707/2023).

9. Ratificar l’acord de modificació del contracte de servei de menjador escolar de l’Escola l’Aragai (expedient 1403-0672/2023).

10. Ratificar l’acord de modificació del contracte de servei de menjador escolar de l’Escola El Margalló (expedient 1403-0673/2023).

11. Aprovar la rectificació de l’error material de l’acord d’acceptació de les competències delegades d’ensenyament (expedient 1274-0733/2023).

12. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb l'Ajuntament d'Olivella per implementar un programa intergeneracional de joventut, polítiques d'igualtat i gent gran 2023 (expedient 1374-0739/2023).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

13. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic NODE Garraf per a la promoció i difusió de les aplicacions TIC comarcals, actuació comarcal del projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura” (expedient 1374- 0740/2023).

Control dels òrgans de govern

14. Donar compte de l’acord relatiu del nomenament de la Sra. Gisela Vargas com a vicepresidenta primera del Consell Comarcal (expedient 1014-0669/2023).

15. Donar compte de l’acord de delegació de la conselleria de patrimoni al Sr. Julio Ruiz (expedient 1014-0669/2023).

16. Donar compte de l’acord de modificació del portaveu titular i suplent del grup comarcal del PSC i la composició de la Junta de Portaveus (expedient 1166- 0654/2023).

17. Donar compte dels expedients de modificació de pressupost 2023, números 11 a 24 (expedient 1627-0724/2023).

18. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del 2n trimestre de 2023 (expedient 1685-0725/2023).

19. Donar compte dels estats d'execució del 2n trimestre de 2023 (expedient 1685- 0726/2023).

20. Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (expedient 1376-0732/2023).

Mocions

21. Moció del grup comarcal del PP per anul·lar l’adhesió del Consell Comarcal del Garraf a l’Associació de Municipis per la Independència (expedient 1035-0760/2023).

22. Moció del grup comarcal de la CUP contra la celebració de la Copa Amèrica de vela al Garraf (expedient 1035-0765/2023).

Precs i preguntes

Serveis Generals i Organització

23. Donar compte de la renúncia com a conseller del Sr. Ricardo Izquierdo Barjola (expedient 1024-0735/2023).

Darrera actualització: 25.09.2023 | 10:05