Convocatòria del ple ordinari del 25 de novembre de 2021

Dilluns, 22 de novembre de 2021 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de setembre de 2021 (Expedient 1029-0440/2021).

Presidència

2. Lectura i aprovació del Manifest del Dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones (Expedient 1376-0551/2021).

3. Lectura del manifest en relació al comunicat de tancament de l’empresa Mahle.

Control i fiscalització dels òrgans de govern

4. Donar compte del Decret d’adopció del caràcter telemàtic permanent de les comissions informatives i Junta de Portaveus (Expedient 1050-0454/2021).

5. Donar compte del Decret d’adscripció consellers a la comissió informativa (Expedient 1015-0455/2021).

6. Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0552/2021).

7. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del tercer trimestre (Expedient 1685-00503/2021).

8. Donar compte dels estats d’execució del tercer trimestre (Expedient 1685- 0507/2021).

9. Donar compte dels expedients de modificació del pressupost números 19 a 28 (Expedient 1627-0538/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

10. Aprovar la proposta de Pressupost del Consell Comarcal exercici 2022 (Expedient 1619-0550/2021).

11. Aprovar la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal 2022 (Expedient 1457-0553/2021).

12. Aprovar el calendari de plens de l’any 2022 (Expedient 1376-0554/2021).

13. Aprovar la consulta pública per a l’elaboració d’un Reglament de funcionament de les borses de treball (Expedient 1218-0555/2021).

14. Aprovar el conveni marc de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca per a la creació i funcionament de l’Oficina Tècnica de Programes Europeus (Expedient 1374-0561/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

15. Aprovar el Pla de prevenció en drogodependències TRACA dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella (Expedient 1227-0533/2021).

16. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Canyelles per la gestió del Programa de prevenció en drogodependències TRACA 2022 (Expedient 1374-0557/2021).

17. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Cubelles per la gestió del Programa de prevenció en drogodependències TRACA 2022 (Expedient 1374-0558/2021).

18. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Olivella per la gestió del Programa de prevenció en drogodependències TRACA 2022 (Expedient 1374-0559/2021).

19. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb l’ajuntament de Canyelles per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials pel 2022 (Expedient 1374-0568/2021).

20. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb l’ajuntament de Cubelles per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials pel 2022 (Expedient 1374-0569/2021).

21. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb l’ajuntament d’Olivella per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials pel 2022 (Expedient 1374-0570/2021).

22. Ratificar la modificació del contracte del Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD) del Garraf (Expedient 1403-0466/2021).

23. Aprovar la proposta de consideracions del Consell Consultiu de la Gent Gran per la rellevància de les Taules de la Gent Gran als municipis del Garraf (Expedient 1376- 0531/2021).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

24. Ratificar l’acord de sol·licitud de pròrroga de l’operació “Coordinació del PECT del Garraf” (CODI GO03-003304) del PECT “PECT Garraf: Envelliment actiu i saludable i dependència” (CODI 001-P-000622) (Expedient 1376-0467/2021).

25. Ratificar l’acord de sol·licitud de pròrroga de l’operació “Garraf: Camins, patrimoni i natura” (CODI GO03-000842) Eix 6 PO FEDER 2014-2020 (Expedient 1376- 0468/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

26. Convalidar l’acord d’aprovació del Pla estratègic d'Activitat Econòmica del Garraf (Expedient 1227-0535/2021).

Mocions

27. Moció del grup comarcal de Ciutadans per desenvolupar una estratègia comarcal per a la prevenció del suïcidi (Expedient 1035-0573/2021).

Precs i preguntes

Data publicació:22 de novembre de 2021

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:19