Convocatòria del ple ordinari del 25 de gener de 2024

Dilluns, 22 de gener de 2024 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 30 de novembre de 2023 (Expedient 1029-0967/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

2. Aprovar el Pla intern d'igualtat de gènere 2024-2027 (Expedient 1227-0016/2024).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

3. Aprovar l’annex econòmic al conveni amb l’Ajuntament de Canyelles per la prestació dels serveis d’Igualtat, Feminisme i LGTBI 2023-2025, any 2024 (Expedient 1378-0006/2024).

4. Aprovar l’annex econòmic al conveni amb l’Ajuntament de Cubelles per la prestació dels serveis d’Igualtat, Feminisme i LGTBI 2023-2025, any 2024 (Expedient 1378-0008/2024)

5. Aprovar l’annex econòmic al conveni amb l’Ajuntament d’Olivella per la prestació dels serveis d’Igualtat, Feminisme i LGTBI 2023-2025, any 2024 (Expedient 1378-0010/2024).

6. Aprovar l’annex econòmic al conveni amb l’Ajuntament de Cubelles per la prestació dels Serveis Socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials i Joventut per al 2023-2025, any 2024 (Expedient 1378-0012/2024).

7. Aprovar l’annex econòmic al conveni amb l’Ajuntament d’Olivella per la prestació dels Serveis Socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials i Joventut per al 2023-2025, any 2024 (Expedient 1378-0013/2024).

8. Aprovar l’annex econòmic al conveni amb l’Ajuntament de Canyelles per la prestació dels Serveis Socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials i Joventut per al 2023-2025, any 2024 (Expedient 1378-0015/2024).

9. Aprovar l’annex econòmic al conveni amb l’Ajuntament de Cubelles per implementar un programa temporal d’intervenció amb famílies i gent gran 2023-24, any 2024 (Expedient 1378-0022/2024).

10. Aprovar l’annex econòmic al conveni amb l’Ajuntament d’Olivella per implementar un programa intergeneracional de joventut, polítiques d’igualtat i gent gran 2023-25, any 2024 (Expedient 1378-0023/2024).

11. Ratificar l’aprovació de l’addenda primera del Contracte Programa 2022-2025, per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Garraf en matèria de Serveis Socials (Expedient 1378-0024/2024).

12. Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Canyelles per al programa de Suport a l’Ocupació Juvenil, any 2024 (Expedient 1374-0028/2024).

13. Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Cubelles per al programa de Suport a l’Ocupació Juvenil, any 2024 (Expedient 1374-0029/2024).

14. Aprovar el conveni amb l'Ajuntament d’Olivella per al programa de Suport a l’Ocupació Juvenil, any 2024 (Expedient 1374-0030/2024).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

15. Acceptar l’encàrrec de gestió i el conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Comarcal d’Habitatge, anys 2024-2027 (Expedient 1374-0035/2024).

16. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al Programa de mediació per al Lloguer Social d’habitatge, any 2024 (Expedient 1374-0036/2024).

Control dels òrgans de la corporació

17. Donar compte de l’acord de modificació del nomenament de representants dels grups comarcals a les comissions informatives, comissió especial de comptes i Junta de Portaveus (Expedient 1015-1016/2023).

18. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del 4t trimestre de 2023 (Expedient 1685-0049/2024).

19. Donar compte dels estats d'execució del 4t trimestre de 2023 (Expedient 1685-0050/2024).

20. Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0057/2024).

21. Donar compte de la memòria d'activitats de l'any 2023 del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1376-0037/2024).

22. Donar compte de la memòria de l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’any 2023 (Expedient 1376-0038/2024).

Mocions

23. Moció del grup comarcal de Transformem Vilanova i la Geltrú en defensa de l’educació musical al Garraf (Expedient 1035-0072/2024)

24. Moció del grup comarcal de Vox per combatre l’islamisme jihadista (Expedient 1035-0073/2024).

 

 

 

 

Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.01.2024 | 12:40