Convocatòria del ple ordinari del 24 de novembre de 2022

Dilluns, 21 de novembre de 2022 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 29 de setembre (Expedient 1029-0578/2022).

2. Lectura del manifest del Dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones (Expedient 1227-0746/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

3. Aprovar la proposta de pressupost comarcal exercici 2023 (Expedient 1619-0721/2022).

4. Aprovar la Relació de Llocs de Treball (Expedient 1457-0739/2022).

5. Aprovar l’increment retributiu de l’1,5% de les retribucions del personal del Consell Comarcal (Expedient 1376-0718/2022).

6. Aprovar el calendari de plens de l’any 2023 (Expedient 1376-0716/2022).

7. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Expedient 1374-0711/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

8. Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu al servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat i/o dependència i mobilitat reduïda

(Expedient 1374-0671/2022).

9. Aprovar el Pla Comarcal de Joventut 2022-2025 (Expedient 1227-0680/2022).

10. Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Cubelles relatiu al Contracte Programa 2022-2025 en matèria de polítiques de joventut any 2022 (Expedient 1374-0719/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

11. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges pel desenvolupament del Programa ORIENTA (Expedient 1376-0700-2022).

12. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Canyelles pel desenvolupament del Programa ORIENTA (Expedient 1376-0701-2022).

13. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Cubelles pel desenvolupament del Programa ORIENTA (Expedient 1376-0702-2022).

14. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Olivella pel desenvolupament del Programa ORIENTA (Expedient 1376-0703-2022).

15. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges pel desenvolupament del Programa 30 PLUS (Expedient 1376-0704-2022).

16. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Canyelles pel desenvolupament del Programa 30 PLUS (Expedient 1376-0705-2022).

17. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Cubelles pel desenvolupament del Programa 30 PLUS (Expedient 1376-0706-2022).

18. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d’Olivella pel desenvolupament del Programa 30 PLUS (Expedient 1376-0707-2022).

19. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes pel desenvolupament del Programa 30 PLUS (Expedient 1376-0708-2022).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

20. Aprovar el Pla de Sostenibilitat del Garraf (Expedient 1227-0506/2022).

21. Aprovar el Pla de gestió de l’àmbit i espai natural dels Colls i Miralpeix (Expedient 1227- 0717/2022).

22. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Cubelles, per l’any 2023 (Expedient 1374-0731/2022).

23. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament d’Olivella, per l’any 2023 (Expedient 1374-0732/2022).

24. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Sitges, per l’any 2023 (Expedient 1374-0733/2022).

25. Aprovar la sol·licitud de pròrroga del PECT Garraf “Envelliment actiu i saludable. De la teoria a la pràctica” (Expedient 1376-0734/2022).

26. Aprovar la sol·licitud de pròrroga del FEDER Eix 4 del “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” (Expedient 1376-0735/2022).

Control dels òrgans de govern

27. Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0715/2022).

28. Donar compte dels expedients de modificació de pressupost 2022 números 22, 24 a 29 i número 31 (Expedient 1627-0724/2022).

29. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del tercer trimestre exercici 2022 (Expedient 1685-0723/2022).

30. Donar compte dels estats d’execució del tercer trimestre exercici 2022 (Expedient 1685-0722/2022).

31. Donar compte de la composició de les comissions informatives de caràcter permanent (Expedient 1021-0645/2022).

32. Donar compte de l’acord d’incorporació d’una consellera comarcal a la Junta de Portaveus (Expedient 1021-0645/2022).

33. Donar compte d’expedients relatius als programes subvencionats pel fons PO FEDER 2014-2020:

  • Adjudicar les obres de tancament de l'espai Víctor Rojas situat a l'Espai Far (FEDER Eix 4, obra de Vilanova i la Geltrú) (Expedient 1384-0366/2021).
  • Sol·licitud de modificació de l’operació PR15-012848 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf”, FEDER eix 4 (Expedient 2240-0594/2022).
  • Sol·licitud de modificació de l’operació “Coordinació del PECT del Garraf” del “PECT Garraf: Envelliment actiu i saludable i dependència” (Expedient 1376- 0467/2021).
Darrera actualització: 21.11.2022 | 09:14