Convocatòria del Ple Ordinari del 16 de febrer de 2017

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta del ple anterior (15 de desembre de 2016).
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Àrea de Serveis Generals i Organització

3. Proposta d’aprovació del Pressupost, de les bases d’execució i de la plantilla de personal del Consell Comarcal del Garraf, per a l’any 2017, i de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Garraf per a l’any 2017.
4. Donar compte de l’informe de tresoreria referent a la morositat del 4t trimestre de l’any 2016.
5. Proposta de ratificació del decret de presidència de data 20 de desembre de 2016, d’aprovació de bases i convocatòria urgent per a la creació d’una borsa de treball de tècnics i tècniques d’ocupació en règim de personal laboral temporal mtjançant concurs oposició.

Àrea de Serveis a les Persones

6. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Canyelles per a la prestació dels Serveis Socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials per al 2017.
7. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles per a la prestació dels Serveis Socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials per al 2017.
8. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per a la prestació dels Serveis Socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials per al 2017.
9. Proposta de ratificació dels decrets de presidència 188/2016, 195/2016, 201/2016 i 203/2016 relatius a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2016-2017.
10. Proposta d’aprovació dels ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat d’educació obligatòria i 2n cicle d’educació infantil dels centres educatius de la comarca del Garraf, curs 2016-2017.
11. Proposta d’aprovació del Plec de clàusules administratives i tècniques que hauran de regir el contracte de serveis, mitjançant procediment obert, del servei de transport escolar als centres docents de la comarca del Garraf.
12. Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Oficina Local de Creu Roja a Vilanova i la Geltrú en matèria de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda, any 2017.
13. Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda, any 2017.
14. Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació Casa Empara de Vilanova i la Geltrú en matèria de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda, any 2017.
15. Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb Fundació Espiga Penedès de Vilafranca del Penedès en matèria de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda, any 2017.
16. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb els ajuntaments d’Olivella, Cubelles i Canyelles relatiu al Pla de prevenció de drogodependència TRACA-, 2017-2020 i del Pla supramunicipal de prevenció en drogodependències dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella, 2017-2020.

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

17. Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2017.
18. Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social per a l’any 2017.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

19. Proposta de ratificació del Decret 8/2017, de 9 de gener, d’aprovació del  conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles per a la realització del Programa Formació i Treball 2016.
20. Proposta de ratificació del Decret 17/2017 de 9 de gener, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per a la realització del Programa Treball i Formació 2016.
21. Proposta de ratificació del decret 18/2017 de 9 de gener, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Canyelles per al desenvolupament del Programa Formació i Treball 2016. I proposta de ratificació del decret 26/2017 de 2 de febrer, en relació a les modificacions de la proposta inicial del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Canyelles per ea desenvolupament del Programa Formació i Treball 2016.
22. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 196/2016 de 13 de desembre, d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per desenvolupar el programa Joves per l’Ocupació 2016.
23. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 07/2016, de 9 de gener, referent a la proposta de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació 2016.
24. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 06/2017, de 9 de gener, referent a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges en relació al programa Fem Ocupació per Joves 2016.
25. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 10/2017, de 9 de gener, en relació al  Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en relació al Programa 30 plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
26. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges, per al desenvolupament del Programa 30 plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

MOCIONS

27. Moció de la Sra. Carmen Reina, consellera no adscrita del Consell Comarcal del Garraf, per a la instal·lació de detectors de fum gratuïts per a persones majors, persones en situació de dependència o amb patologies.

Mocions d’urgència

28. Precs i Preguntes.

Data publicació:13 de febrer de 2017

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:16