Convocatòria del ple de constitució del 14 de juliol de 2023

Dilluns, 10 de juliol de 2023 a les 00:00

Ordre del dia

1. Constitució de la Mesa d’Edat.
2. Comprovació de les credencials presentades i acreditació de la personalitat dels consellers i les conselleres.
3. Presa de pos sessió dels conse llers i conselleres.
4. Declaració de constitució per part de la Mesa d’Edat.
5. Fixació dels candidats a l’elecció de President o Presidenta.
6. Elecció del President o Presidenta.
7. Presa de possessió del President o Presidenta.

Darrera actualització: 18.07.2023 | 12:55