El primer Ple comarcal del 2024 aprova la continuïtat dels programes socials als municipis, amb novetats en l’àmbit de joventut

Divendres, 26 de gener de 2024 a les 08:30

Els convenis aprovats donen forma a la cooperació i la tasca conjunta amb els municipis. amb l’objectiu de millorar les polítiques socials més properes a la ciutadania.

La primera sessió plenària del Consell Comarcal del Garraf de l’any 2024, celebrada  ahir dijous, va donar llum verda a la continuïtat de diversos convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca relatius a programes socials i va aprovar un nou programa en l’àmbit de joventut. Aquests convenis donen forma a la cooperació i la tasca conjunta amb els municipis amb l’objectiu de millorar les polítiques socials més properes a la ciutadania.

En aquesta línia, es van aprovar les addendes per a l’any 2024 dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella per la prestació dels serveis d’atenció primària, el servei especialitzat d’atenció a infants i adolescents en risc, i programes d’intervenció socioeducativa, transport adaptat, atenció domiciliària, atenció a persones amb dependència i atenció a joves en situació de vulnerabilitat. Aquests serveis estan cofinançats pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Contracte Programa 2022-2025, del qual també es va aprovar l’addenda de l’any 2024. 

Altres convenis aprovats van ser els relatius als serveis d’Igualtat, Feminisme i LGTBI que el Consell Comarcal del Garraf desenvolupa als municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella i que faciliten les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, i de garantia dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Entre els convenis aprovats també figuren els relatius al programa temporal d’intervenció amb famílies i gent gran en col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles i el programa intergeneracional de joventut, polítiques d’igualtat i gent gran en col·laboració amb l’Ajuntament d’Olivella.

En una nova línia de treball de l’àmbit de joventut, es van aprovar els convenis del programa Suport a l’Ocupació Juvenil amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella. Aquest programa innovador del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya proposa una millora en els processos d’orientació educativa a joves, principalment d’entre 16 i 24 anys, amb l’objectiu de lluitar contra l’abandonament escolar i de reforç de la formació professional. El consell comarcal implementarà aquest programa amb la presència d’una orientadora als tres municipis esmentats, i promourà la coordinació comarcal amb la resta de municipis i els centres educatius de secundària.

Durant la sessió plenària també es va aprovar el Pla intern d'igualtat de gènere 2024-2027, que s’ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona a partir d’una diagnosi i que planteja  objectius i mesures d’igualtat per a totes les persones treballadores de l’ens comarcal, amb una comissió que farà seguiment del seu compliment.

Finalment, es van aprovar dos convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, un relatiu a l’Oficina Comarcal d’Habitatge pels anys 2024-2027 i un altre relatiu al Programa de mediació per al lloguer social per al 2024. D’aquesta manera, l’Oficina Comarcal d’Habitatge continuarà oferint informació, assessorament  i tramitació d’ajuts relatives a l’habitatge, com els ajuts per al pagament del lloguer, per a la rehabilitació d’habitatges o per la millora energètica, així com la tramitació de cèdules d’habitabilitat, l’assessorament sobre el deute hipotecari o el registre de sol·licitants d’habitatge en protecció oficial, entre d’altres.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge atén a la seu del Consell Comarcal del Garraf a Vilanova i la Geltrú i també als municipis de Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles i Olivella. Tant l’Oficina Comarcal d’Habitatge com el Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf van presentar les memòries, amb recull de les accions desenvolupades durant el 2023.   

Darrera actualització: 05.02.2024 | 13:27