El ple del Consell Comarcal del Garraf s’adhereix al Manifest contra la violència envers les dones

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 00:05

Durant el ple comarcal també es va fer lectura del manifest de suport als 345 treballadors i treballadores de Mahle i es va aprovar el pressupost

El ple del Consell Comarcal del Garraf, celebrat dijous passat, es va adherir al manifest unitari del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, el text del qual va ser llegit per una persona representant de cada grup polític.

El manifest destaca els canvis incorporats en la reforma del 17/2020 de la llei de dret de les dones a l’erradicació de les violències masclistes, específicament el reconeixement de nous tipus de violència masclista: obstètrica, vicària, digital, violència a persones que donen suport a les víctimes de violència masclista i violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones.

En aquest sentit, a través del document es fa palesa la necessitat d’articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de violències masclistes ja existents, però ara identificades i emparades per la llei, així com dotar-se d’instruments efectius per a combatre-les, per tal que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol dels espais i àmbits.

D’altra banda, durant el ple comarcal també es va fer lectura del manifest de suport  als 345 treballadors i treballadores de Mahle, així com a les seves famílies, davant de l’anunci de l’empresa de tancament de la planta de Vilanova i la Geltrú el 28 de gener de 2022. Tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal del Garraf van expressar la seva preocupació per la situació creada fruit de la notícia del tancament, que tindrà repercussió sobre l’economia i l’ocupació no només a Vilanova, sinó per la globalitat de la comarca.

Així mateix, es va compartir amb els grups polítics el comunicat del Pacte per a l’Ocupació del Garraf de suport als treballadors i treballadores, i a les seves famílies. Els membres del Pacte han acordat exposar al Govern de la Generalitat de Catalunya l’impacte negatiu que produeix aquest tancament no només focalitzat a Malhe, sinó també a totes les empreses externes que quedaran afectades.

Durant la sessió plenària es va aprovar la proposta de pressupost del Consell Comarcal per l’any 2022, per un import total de 8.900.410,47 €, amb un increment per a les polítiques de benestar social del 28%: servei d’atenció domiciliària, servei d’atenció psicològica per a dones, servei d’atenció a la dependència, servei d’atenció primària als municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella, i ajuts de menjador escolar. Aquest punt es va aprovar amb vots a favor PSC, Junts, Ciutadans; abstenció de Construïm, En Comú Guanyem, Som-VNG; i vots en contra d’ERC i CUP.

Així mateix, es va aprovar el conveni marc interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de la comarca per a la creació i funcionament de l’Oficina Tècnica de Programes Europeus, amb l’objectiu de desenvolupar projectes i línies de treball susceptibles de rebre finançament europeu o d’altres fons extraordinaris per a la recuperació econòmica i social, i finançar accions i iniciatives derivades del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf. Aquest punt es va aprovar amb vots a favor PSC, Junts, Ciutadans, En Comú Guanyem i SOM VNG; i vots en contra d’ERC, CUP i Construïm.

En l’àmbit de joventut, el ple va aprovar el IV Pla de prevenció en drogodependències “Traca”, desenvolupat conjuntament pel Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, així com la pròrroga del convenis de col·laboració amb aquests tres ajuntaments per a gestió d’aquest programa. Aquest punt es va aprovar amb vots a favor de tots els grups polítics. El “Traca” continuarà treballant de manera coordinada amb els agents socials de tots els municipis participants, amb activitats com xerrades i tallers, atenció directa a joves i famílies, atenció al carrer, vela de salut en esdeveniments locals, activitats preventives d’oci i  lleure, formació sobre drogues i elaboració de nous materials i campanyes, entre d’altres.

Pel que fa a la prestació dels serveis socials, es van aprovar els convenis amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella pel 2022. Aquests convenis preveuen la continuïtat dels serveis d’atenció primària, servei d’atenció domiciliària, serveis socioeducatius davant de situació de risc, sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles, servei de primera acollida per a persones nouvingudes, servei d’atenció a la infància i l’adolescència, servei d’atenció LGTBI i servei d’atenció i informació a les dones. Aquest punt es va aprovar amb vots a favor de tots els grups polítics.

El ple també va acordar donar suport a l’informe realitzat pel Consell Consultiu de la Gent Gran, que inclou consideracions sobre l’impacte de la pandèmia en les persones grans, des del punt de vista físic, mental i social, i sobre la necessitat d’impulsar de nou els espais de participació on puguin fer les seves aportacions des de la seva experiència. Es va acordar també traslladar l’informe als ajuntaments de la comarca. Aquest punt es va aprovar amb vots a favor de tots els grups polítics.

En relació als projectes comarcals amb finançament europeu, durant el ple es van ratificar els acords de la junta de govern per a prorrogar la vigència de les actuacions “Garraf: camins, patrimoni i natura”, i “Envelliment actiu i saludable, i dependència”, fins a 31 de desembre del 2023. Aquesta pròrroga permet en el cas del primer projecte finalitzar les actuacions pendents, així com desenvolupar la campanya de promoció i difusió; i en segon projecte garanteix l’acompanyament a la resta d’entitats que hi participen, en la finalització de les actuacions. Aquests punts es van aprovar amb vots a favor de PSC, Junts, Ciutadans i ERC, i l’abstenció de Construïm, CUP, En Comú Guanyem, Som VNG.

En la sessió plenària també es va ratificar l’acord del plenari del Pacte per a l’Ocupació del Garraf, d’aprovació del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf, que s’estructura en 7 eixos: l’economia del mar, la cultura i la creativitat, l’envelliment actiu, la indústria i les transaccions comercials entre empreses, l’habitatge, els serveis a consum final, i el sector primari. A partir d’aquests eixos s’han definit 233 accions, algunes de les quals ja s’han començat a desenvolupar. Aquestes propostes es complementaran amb altres àmbits d’actuació que són claus pel desenvolupament, com la mobilitat, la sostenibilitat i el compromís social. Aquest punt es va aprovar amb vots a favor de PSC, Junts, Ciutadans, En Comú Guanyem, Construïm i SOM VNG; i l’abstenció d’ERC i CUP.

A l’apartat de mocions, es va aprovar la moció del grup comarcal de Ciutadans per desenvolupar una estratègia comarcal per a la prevenció del suïcidi. A través d’aquesta moció s’acorda la creació d'una campanya de conscienciació, sensibilització, informació, formació i promoció de la salut mental i erradicació dels estigmes socials, involucrant i formant a les entitats relacionades amb la salut mental, entre d’altres. Aquesta moció es va aprovar amb vots a favor de PSC, Junts, Ciutadans, En Comú Guanyem, Construïm i SOM VNG, i l’abstenció d’ERC i CUP.

També es va aprovar la moció d’urgència presentada per ERC sobre la sentència del 25% del TSJC, i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT. A través d’aquesta moció s’acorda denunciar que “cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació lingüística i comunicativa de l’alumnat i que qualsevol actuació feta la marge d’aquestes consideracions educatives suposa una distorsió greu en el procés d’aprenentatge de l’alumnat”. També s’acorda defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant en l’ús social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre, entre d’altres. Aquesta moció es va aprovar amb vots a favor d’ERC, Junts, CUP, Construïm, En Comú Guanyem i SOM VNG; vots en contra de Ciutadans, i l’abstenció del PSC.

Darrera actualització: 05.09.2022 | 08:18