El Garraf ja disposa d’un nou Pla Comarcal de Joventut

Dijous, 12 de gener de 2023 a les 00:00

El Pla proposa estratègies i mesures per donar suport als i les joves de la comarca principalment en els àmbits de la formació, l'ocupació i la salut. 

En el darrer ple del Consell Comarcal del Garraf, celebrat el passat 24 de novembre, es va aprovar el Pla Comarcal de Joventut 2022-2025, elaborat en l’entorn post-pandèmia, amb la missió de planificar a llarg termini el suport als municipis perquè puguin desenvolupar les seves polítiques de joventut en les millors condicions possibles.

El Pla, que és fruit del treball compartit entre el Consell Comarcal del Garraf i les regidories de joventut dels sis municipis, fa un recull de la situació de les persones joves a la comarca i proposa estratègies i mesures en diferents línies d’intervenció.

Pel que fa a la situació de les persones joves, el document destaca que la realitat juvenil està marcada pel model econòmic de la comarca. La precarietat en l’ocupació i gran dificultat en l’accés a l’habitatge són factors de pressió sobre el col·lectiu jove que pot veure amenaçades les seves possibilitats d’emancipació des d’una edat molt precoç. L’abandonament escolar i la inserció laboral en precari, sovint duen a comportaments de risc que contribueixen a estigmatitzar el col·lectiu i perpetuar les situacions de vulnerabilitat.

Per tal de revertir aquesta situació, el Pla proposta treballar des dels àmbits de l’ocupació, la formació i l’habitatge però també des de l’àmbit de la salut emocional, ja que la gestió saludable de les emocions davant de situacions conflictives i la presa de decisions des de l’esperit crític afavoreixen l’autonomia personal i l’èxit en l’assoliment del projecte de vida. Es fa necessari formar, informar i acompanyar joves que superin la fase de resignació davant les injustícies socials, que intervinguin i denunciïn les conductes de risc i que prenguin consciència del seu paper rellevant en el present i en el futur de la societat.

En aquest sentit, s’han prioritzat quatre línies d’intervenció a partir de diversos programes gestionats pel Servei Comarcal de Joventut: formació i ocupació a través dels programes “Referent d’ocupació juvenil”, “Joves en pràctiques”, “Treball i formació -Joves tutelats i extutelats”; salut i benestar a través dels programes “Emoji – salut emocional jove” i “Traca - prevenció de les drogodependències”; inclusió des del programa “Joves en situació de vulnerabilitat” i informació i assessorament: a través del suport a l’Oficina Jove Garraf.

El Servei Comarcal de Joventut és l’encarregat de planificar i implementar les accions d’aquest Pla en coordinació amb els municipis. Per al finançament de les accions es compta amb les aportacions de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i en alguns casos dels ajuntaments mitjançant convenis de col·laboració. Per la planificació, seguiment i avaluació dels programes es compta amb els espais d’interlocució amb tots els municipis i serveis implicats.

Des del Servei Comarcal de Joventut també s’executen les competències delegades en matèria d’instal·lacions juvenils i es fa seguiment de les activitats d’educació en el lleure, d’acord amb els pactes del Contracte Programa. El Pla Comarcal de Joventut 2022-2025 es pot consultar i descarregar al web del Consell Comarcal del Garraf.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 09:55