El Garraf continuarà treballant en la millora de la qualitat de vida de les persones grans, a través de la innovació tecnològica

Divendres, 23 d'abril de 2021 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya va publicar l’aprovació definitiva del projecte “Envelliment actiu i saludable. De la teoria a la pràctica"

El passat 12 d’abril la Generalitat de Catalunya va publicar l’aprovació definitiva del projecte “Envelliment actiu i saludable. De la teoria a la pràctica”, que serà desenvolupat conjuntament per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’Ajuntament de Sitges, l’Ajuntament de Cubelles, l’Ajuntament de Canyelles, l’Ajuntament d’Olivella, Neàpolis, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Ave Maria, l’Institut de Robòtica per a la Dependència i el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès – Garraf, amb la coordinació del Consell Comarcal del Garraf.

Aquesta iniciativa s’ha presentat a la convocatòria de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, com a part de l’estratègia comarcal de treball conjunt per fomentar la vellesa saludable i millorar la qualitat de vida de les persones grans, en especial de les persones amb dependència.

Es tracta de la continuació del projecte “Envelliment actiu i saludable, i dependència” i inclou cinc actuacions dissenyades per a millorar els processos de detecció precoç de la pèrdua d’autonomia funcional, el diagnòstic i l’assistència remota, a través del desenvolupament d’eines tecnològiques.

En aquest sentit, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Garraf desenvoluparà “eResidence”, una prova pilot que preveu la implantació de dispositius tecnològics en 16 residencies de la comarca, que ajudin al diagnòstic local o remot dels residents, i que aportin informació als diferents equips implicats en la seva cura, per a la presa de decisions. El resultat del pilotatge es materialitzarà en un document de valoració de l’impacte de l’ús de tecnologies de suport remot en l’àmbit residencial del Garraf.

La Fundació Ave Maria, preveu treballar en millores importants del programa informàtic en el núvol “Never Alone”, així com ampliar-ne la cobertura a tot el territori. L’objectiu, amb aquestes millores, que inclouen l’ús d’Intel·ligència Artificial, és ampliar la cartera de serveis que es poden prestar, automatitzar-ne la gestió així com la recollida de dades i explotació en forma d’alertes i indicadors que permetin actuar ràpidament i amb precisió, donant els suports més adequats. L’actuació tindrà un impacte transversal en tota la comarca, tant en l’àmbit territorial com entre els diversos agents del sector de l’atenció domiciliària a persones dependents. El desplegament es farà en els sis municipis de la comarca i per a la resta d’organitzacions del territori, que atenen persones dependents que viuen soles a la llar.

En aquesta mateixa línia, l’Institut de Robòtica per a la Dependència continuarà desenvolupant la tecnologia necessària per a la creació d’una flota de robots “AtHomeBot”, que donaran suport personalitzat a persones grans depenents al seu domicili, promovent la vida independent i activa. L’IRD desenvoluparà, mitjançant aquest projecte, la tecnologia necessària per poder donar el suport personalitzat que asseguri la vida independent i activa a la pròpia llar a través de la millor plataforma robòtica oberta de desenvolupament disponible avui al mercat.

Aquest projecte generarà una innovació amb un alt potencial d’impacte en múltiples territoris i sectors econòmics. Les persones grans, dependents i que viuen soles al domicili veuran millorada la seva qualitat de vida gràcies a la recepció de nous serveis i suports. Les entitats prestadores de serveis podran atendre millor les persones d’una manera eficient i ampliar la seva cartera de serveis. Les plataformes de suport a la gent gran a domicili, com NeverAlone, disposaran d’un nou interface d’usuari robòtic, intuïtiu i proactiu, així com d’una font addicional d’informació de l’estat del beneficiari. La creació d’una empresa que comercialitzi el producte i gestioni una flota de robots socials serà una font de generació de llocs de treball qualificats a la comarca i d’atracció del talent.

Neàpolis donarà continuïtat al seu projecte “Silver Living Lab”, un laboratori de tecnologies i solucions aplicades a l’envelliment actiu i la dependència, amb una segona fase en què a més de generar coneixement i facilitar-lo a les empreses i emprenedors d’aquest àmbit, es crearà una estratègia de treball conjunt. Aquest projecte té com a objectius millorar el desenvolupament econòmic local, generar un millor ecosistema per a les empreses locals i per fer arribar la transició digital a la ciutadania – en aquest cas, generant una comunitat que doni suport a la transició digital del sector sociosanitari. Es preveu la realització d’ un estudi sobre “salut urbana col·lectiva”.

La Universitat Politècnica de Catalunya farà el desplegament de l’aplicació per a mòbils “Envellint” que permetrà l’enviament de dades i alarmes a un servidor remot, i posteriorment farà una prova pilot amb població en risc de la comarca. El projecte està plantejat en dues parts, una primera part es dedicaria a la preparació dels algoritmes desenvolupats en el projecte “Envellint” i al desenvolupament d’una aplicació que permeti l’enviament de dades i alarmes a un servidor remot. L’altra part consisteix en la preparació d’un servei específic per atendre les alarmes que generi el sistema i el disseny de protocols d’actuació específics per a la fase de pilotatge.

El pressupost total del projecte és de 1.201.171,80 €, del qual s’ha resolt atorgar una subvenció del 50% amb càrrec al pressupost de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 21.06.2022 | 08:19