El Consell Comarcal del Garraf penalitza les empreses vinculades a l’incident del transport escolar

Divendres, 11 de novembre de 2022 a les 00:00

La penalització per infracció greu és de 8.251,93 € a la Fundació Pere Tarrés i de 1.262,43 € a l’Empresa Plana. Paral·lelament s’ha implantat un nou protocol per la ruta de transport escolar de l’Escola Maria Ossó de Sitges que incorpora eines tecnològiques.

El Consell Comarcal del Garraf penalitza les empreses vinculades a l’incident del transport escolar de l’escola Maria Ossó de Sitges, que va tenir lloc el 19 de setembre i que va ocasionar que una alumna es quedés a l’autobús durant tot el dia. La penalització per infracció greu és de 8.251,93€ a la Fundació Pere Tarrés i de 1.262,43€ a l’Empresa Plana.

Després d’analitzar la documentació sol·licitada a la Fundació Pere Tarrés, que presta el servei de monitoratge i a l’Empresa Plana, que presta el servei de transport escolar, el Consell Comarcal del Garraf ha finalitzat els expedients informatius que recullen les conclusions dels fets i les demandes de millores en el servei a les parts implicades.

En el cas de la Fundació Pere Tarrés, l’expedient informatiu conclou que l’empresa no va complir les determinacions establertes en el contracte, ja que el servei de monitoratge de la ruta de transport escolar de l’Escola Maria Ossó no va comprovar que tot l’alumat entrés aquell matí al centre i va deixar desatesa una menor, que requereix d’una major atenció.

Pel que fa a l’Empresa Plana, l’expedient informatiu conclou que el servei de transport escolar es va realitzar sense les complir les clàusules que es recullen al reglament, com l’obligació de revisar l’autocar al final de cada trajecte per comprovar que no hi queda ningú. En aquest cas, no es va fer una inspecció exhaustiva a l’arribar a les cotxeres després de fer el servei a l’Escola Maria Ossó.

A partir de les conclusions tècniques dels dos expedients informatius, el govern del Consell Comarcal del Garraf ha aprovat els expedients sancionadors que penalitzen les dues empreses per infraccions greus, pel perill que han comportat i per la pertorbació del servei que han generat.

El Consell Comarcal del Garraf també reclamarà a les dues empreses, de forma proporcional, les despeses corresponents a l'acompanyament de la menor en altres sistemes de transport i al suport emocional per part d’especialistes a la família afectada, que han estat cobertes a càrrec del pressupost comarcal.

D’altra banda, es demana a les empreses la revisió dels protocols existents amb totes les parts que intervenen al transport escolar per una major coordinació, especialment quan es traslladen alumnes d’infantil i primària, i alumnes amb necessitats especials, i la formació continuada al personal que forma part dels serveis per atendre situacions de complexitat com les que s’han produït.

L’ens comarcal convocarà la Comissió de seguiment del transport escolar del Garraf, com a mínim dues vegades durant el curs, per analitzar la situació dels serveis i avaluar les actuacions de millora.

La presidenta, Mònica Gallardo, ha destacat aquest matí en roda de premsa que “aquesta institució ha posat des del primer moment tots els recursos que té al seu abast, malgrat no hagin estat autoritzats per la Generalitat de Catalunya, per acompanyar a la família i al centre educatiu, i això és el que compta, que les administracions puguem donar respostes extraordinàries davant de casos extraordinaris”.

Gallardo també ha ressaltat que “més enllà dels processos administratius, hem continuat treballant en positiu amb les empreses, l’escola i l’AFA, i gràcies a aquest treball conjunt hem pogut activar un protocol de millora perquè tothom pugui utilitzar un servei el servei amb la màxima garantia i el màxim confort emocional que és molt important després d’una situació com la que hem viscut”.

En aquest sentit, la consellera delegada d’ensenyament, Gisela Vargas, ha destacat que “aquest treball conjunt s’ha fet en dues direccions: per millorar el protocol d’aquesta línia en concret i per millorar la comunicació en totes les línies del transport escolar que presta el consell comarcal”. La consellera ha agraït la bona disposició de totes les parts en tot aquest procés de revisió i millora del servei.

Fruit d’aquest treball s’ha establert des del 2 de novembre un nou protocol que inclou la implantació del sistema de comunicació entre les famílies, l’escola i l’empresa de transport amb l’aplicatiu Dinantia del centre educatiu, al través del qual es canalitzen les incidències diàries i es notifiquen de forma simultània a totes les parts.

Així mateix s’ha millorat el procés d’arribada i acollida a l’escola, i s’ha implantant l’acompanyament d’una monitora del servei que recull l’alumnat des del porxo de l’escola fins a l’autocar.

Igualment, s’han millorat els sistemes de comunicació per garantir la seguretat en el servei de transport escolar a través del web comarcal, on les famílies podran sol·licitar canvis de parades o tramitar queixes del servei.

D’altra banda, s’està treballant en la propera implantació d’un aplicatiu informàtic que permetrà, a través de mòbils i tauletes, el traspàs de forma més àgil de la informació entre el servei de monitoratge i l’escola. Aquesta mesura permetrà tenir un control afegit de la presència de l’alumnat en el servei de transport escolar.

Darrera actualització: 24.11.2022 | 11:26

Imatges