El Consell Comarcal del Garraf demana canvis en les bases dels ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Divendres, 23 de febrer de 2024 a les 00:00

S’ha sol·licitat que el requisit del preu del lloguer o hipoteca, per accedir als ajuts, passi de 650 a 900 euros al mes.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge que gestiona el Consell Comarcal del Garraf va atendre durant el 2023 un total de 22.177 persones i va tramitar 3.422 expedients d’ajuts per la compra, el lloguer i la rehabilitació d’habitatges i de serveis d’assessorament a la ciutadania.

En relació als ajuts per al pagament del lloguer, i comparant les dades amb els ajuts atorgats el 2022, s’aprecia una disminució significativa del nombre de sol·licituds, que han passat de 1.381 l’any 2022, a 1.050 l’any 2023, una disminució de 331 sol·licituds, que representa una davallada del 23,92%.

S’atribueix aquesta disminució al fet que el topall màxim del preu de lloguer o hipoteca establert per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’atorgament dels ajuts -amb caràcter general- és de 650 € mensuals, un import molt allunyat del preu del mercat a la comarca.

Fruït d’aquesta situació, el Consell Comarcal del Garraf s’ha adreçat a la consellera de Territori, Ester Capella i a la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Sílvia Grau, per demanar canvis en les bases de les convocatòries per equiparar els topalls als preus reals del mercat al territori, per tal que les persones del Garraf que necessitin aquests ajuts hi puguin accedir. En concret, s’ha demanat que el requisit del preu del lloguer o hipoteca, per accedir als ajuts, passi de 650 a 900 euros al mes.

Segons el conseller delegat d’Habitatge, Xavier Roig, “els lloguers a la comarca estan al voltant dels 900 euros, per tant entenem que aquests ajuts no s’adeqüen a la realitat de la comarca. Estem vivint una emergència habitacional, podem dir que el 94% de la ciutadania viu en municipis que estan declarats mercats tensionats de l’habitatge i necessitem donar un millor servei a la ciutadania perquè veiem que cada cop més gent necessita d’aquests serveis, però cada cop més gent es queda exclosa”.

Per la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo, “queda evident que estem parlant d’un tema cabdal, des d’una institució com la nostra intentem garantir el que es fonamental per la vida de les persones, amb el focus posat perquè les persones joves no hagin de marxar de la seva comarca. Si no som capaços d’adaptar aquesta realitat a com està el mercat a tots sis municipis, de poc servirà que tirem endavant altres tipus de polítiques de l’àmbit social i educatiu i de desenvolupament econòmic de forma transversal”.

En relació a les prestacions econòmiques d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, també preocupa la disminució del topall de l’import del lloguer o quota d’hipoteca per a accedir als ajuts que s’han fixat per la comarca del Garraf, i que ha passat de 800 euros mensuals el 2023 a 650 euros mensuals aquest any. Aquesta modificació afecta persones i famílies en situació de risc social que necessiten accedir a aquesta prestació, però paguen lloguers o hipoteques superiors a aquest topall.

Altres serveis prestats per l’Oficina Comarcal d’Habitatge

Pel que fa a la inscripció en el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, l’any 2023 es van rebre 319 sol·licituds més respecte el 2022. Així mateix, es van renovar 359 sol·licituds d’altres anys. Aquests increments coincideixen amb l’augment de planificació i construcció d’habitatge d’aquest tipus per part dels ajuntaments de la comarca del Garraf.

D’altra banda i en relació a la protecció oficial, es van atendre i tramitat diverses sol·licituds que es remeten directament per a la seva resolució a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En aquest cas, es va tramitar un total 468 sol·licituds de diferents temes com informació sobre habitatge de protecció oficial, baixes de sol·licituds, demandes de canvi d’habitatges, renovacions de contractes d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, autoritzacions de venda/lloguer, compravenda de pàrquings, adjudicacions de pisos, entre d’altres temes diversos. També es van gestionar sol·licituds relatives a les noves promocions de protecció oficial de Sitges i de Sant Pere de Ribes, d’aquest any 2023 i anteriors.

Així mateix, es van tramitar sol·licituds de cèdules d’habitabilitat, ajuts a la rehabilitació, serveis d’intermediació en deutes de l’habitatge i es va gestionar la borsa de mediació per al lloguer social.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge és d’àmbit supramunicipal amb especial atenció als municipis de menys de 20.000 habitants. Ofereix atenció presencial a Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles i Olivella, a través de convenis de col·laboració o encàrrecs de gestió amb els ajuntaments d’aquests municipis, així com atenció en seu administrativa del Consell Comarcal del Garraf per a tota la ciutadania del Garraf.

L’atenció a la ciutadania es realitza a través de visites i tasques d’assessorament i informació, de forma presencial, telefònica i telemàtica. Durant el 2023 es va donar continuïtat al reforç de l’atenció telefònica amb l’habilitació d’una línia exclusiva per les consultes relacionades amb ajuts i serveis de l’habitatge.

Darrera actualització: 23.02.2024 | 12:18

Imatges