El Consell Comarcal del Garraf celebra el darrer ple de la legislatura

Divendres, 5 de maig de 2023 a les 00:00

Durant la sessió plenària es va aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes relatiu al servei de transport adaptat, entre d’altres punts.

Ahir es va celebrar el darrer ple del Consell Comarcal del Garraf d’aquesta legislatura. Durant la sessió plenària es va aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes relatiu al servei de transport adaptat. L’objectiu d’aquest conveni és regular la col·laboració entre les dues institucions per la gestió d’aquest servei adreçat a les persones que necessiten un desplaçament assistit per dificultats de mobilitat, per a ser atesos a diversos centres especialitzats i per afavorir la seva integració.

Així mateix, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci. La finalitat d’aquest conveni és definir la col·laboració entre les dues institucions per prevenir situacions de violències sexuals en entorns d’oci, per a la seva detecció, així com per donar resposta si aquestes s’acaben produint, mitjançant la coordinació i col·laboració de tots els actors, serveis i institucions implicats.

També es van aprovar els convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella per a la realització del programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, pels anys 2023 i 2024. En el marc d’aquest programa, que busca millorar l’ocupabilitat de persones amb dificultats per a accedir al mercat laboral, es formalitzaran 7 contractes de 12 mesos: 3 a Olivella (brigada municipal i serveis a les persones), 2 a Canyelles (brigada municipal i departament de desenvolupament urbanístic) i 2 a Cubelles (servei municipal d’obres i servei de contractació i gestió administrativa). Les persones que participen en aquest programa reben formació transversal per tal que adquireixin les capacitats, habilitats i aptituds per interactuar en l’entorn sociolaboral.

Al ple també es va aprovar la concessió d’una subvenció a l’Institut de Robòtica per la Dependència per al desenvolupament del projecte “Talent Trainer” que consisteix en la creació d’un assistent virtual que donarà suport a persones amb dependència o necessitats especials, i contribuirà a promoure la seva independència. Aquesta actuació encaixa dins els objectius del projecte "Garraf, comarca cuidadora", que posa en el centre l’atenció i les cures, especialment a persones grans i dependents.

Igualment, es va aprovar un conveni de col·laboració amb el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona per treballar conjuntament en la divulgació, impuls, conservació, rehabilitació i millora de l’eficiència energètica del parc edificat dels municipis de la comarca, aprofitant els fons Next Generation UE i altres ajuts. El conveni també preveu la col·laboració en la implementació de mesures efectives per aconseguir la simplificació, l’agilització i la digitalització del procediments administratius urbanístics municipals, entre d’altres.

Finalment es va donar compte de l’aprovació definitiva del projecte executiu per a la restauració de l’espai protegit de la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú, redactat per l’empresa DOMUS consulting arquitectura i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, i inclòs en el projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura”, que busca aglutinar sota un relat comú diverses iniciatives dels municipis, relacionades amb la promoció i la projecció del Garraf en l’àmbit patrimonial i natural.

També es va donar compte de l’adjudicació a l’empresa Instavi Pallejà del contracte de subministrament i obra per la instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals de Canyelles. Aquesta actuació està inclosa en el Projecte d’eficiència energètica del Garraf, que duen a terme conjuntament el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de la comarca, per fomentar la producció i distribució d’energia derivada de fons renovables, i la seva utilització per a usos tèrmics (biomassa, biogàs i biocombustibles per al transport).

Darrera actualització: 05.05.2023 | 13:16