445 alumnes de la comarca participaran en els projectes del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf

Divendres, 21 d'octubre de 2022 a les 00:00

Durant aquest curs es portaran a terme 3 projectes d’aprenentatge i servei sobre els ecosistemes aquàtics, els residus a les platges i el fons marí.

El Consell Comarcal del Garraf ha aprovat cinc convenis amb instituts de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Sitges per a la realització de diferents projectes d’aprenentatge i servei comunitari ambiental, adreçats a l’alumnat de 3r i 4rt d’ESO.

Amb aquesta proposta educativa el Servei del Medi Natural i Litoral del Garraf vol promoure que l’alumnat experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, que adquireixi coneixements sobre els valors i impactes mediambientals del seu entorn, i que posi en pràctica les seves capacitats al servei de la comunitat. Des del servei s’ofereix suport per a l’aprenentatge a l’aula sobre les diferents temàtiques i acompanyament en la realització del servei comunitari.

Enguany es treballaran tres projectes d’aprenentatge i servei. El projecte “Ecosistemes aquàtics continentals” el realitzaran l’Institut Cubelles, l’Institut Pla del Bosc de Canyelles, i els Instituts Montgròs i Can Puig de Sant Pere de Ribes, amb un total de 362 alumnes de 3r d’ESO, en diferents trams de la riera de Ribes, la riera de Canyelles i la desembocadura del Foix.

Al llarg d’aquest projecte es proposen un conjunt d’accions que es poden desenvolupar al voltant de l’espai escollit: diagnòstic i avaluació de l’estat ambiental dels ecosistemes, investigació i recerca del patrimoni històric i cultural, conservació i millora ambiental, restauració del patrimoni cultural i foment de l’ús públic, i educació i comunicació ambiental.

També es proposen activitats com la instal·lació i control de caixes niu,  menjadores  i  hotels d’insectes, extracció d’espècies invasores, plantació d’espècies de bosc de ribera, divulgació, sensibilització, seguiment de residus a la platja i altres accions de protecció i conservació que siguin d’interès per l’alumnat i els centres participants.

D’altra banda, el projecte “Zero residus a les platges del Garraf” serà desenvolupat per l’Institut Vinyet de Sitges, amb la participació de 55 alumnes de 4rt d’ESO. Mitjançant aquest programa es pretén sensibilitzar sobre l’impacte dels residus a la biodiversitat, així com generar aliances i sinergies entre els centres educatius, entitats ambientals i institucions del territori, per tal que l’alumnat conegui el món del voluntariat, la cooperació i la col·laboració. En el marc d’aquest projecte es faran jornades de neteja i caracterització dels residus trobats, així com accions de divulgació de l’impacte i dels valors mediambientals.

Aquest curs també es desenvoluparà una prova pilot del projecte “Espai marí Costes del Garraf” que serà realitzada per un altre grup de 28 alumnes de l’Institut Vinyet de Sitges. L’objectiu d’aquest projecte és conèixer la biodiversitat del fons marí i l’estat del parc d’esculls artificials del Garraf, promogut i creat l’any 2010 pel Consorci dels Colls i Miralpeix. Aquest espai està ubicat als fons marí, a 20 metres de profunditat, i compta amb 24 mòduls de formigó que permeten recuperar la biodiversitat i protegir els hàbitats marins en aquesta zona natural protegida. Enguany des del Consell Comarcal del Garraf s’està fent un seguiment científic i tècnic sobre l’evolució d’aquest parc i el seus efectes mediambientals, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El projectes d’aprenentatge i servei s’articulen en un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i compten amb el suport dels ajuntaments de la comarca i de diferents entitats locals com les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que fan una funció important en la defensa i protecció dels espais naturals.

El Servei del Medi Natural i Litoral, creat a partir de la dissolució el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf i en el marc del conveni de col·laboració amb els ajuntaments del Garraf, desenvolupa tasques de gestió integrada del litoral, així com accions d’educació i divulgació mediambiental als municipis. També treballa línies concretes d’actuacions i prestacions vinculades amb l’ordenació, conservació i protecció del medi natural, marí i terrestre.

Darrera actualització: 21.10.2022 | 15:26