Transport adaptat

El Consell Comarcal del Garraf gestiona 6 rutes per a traslladar persones amb mobilitat reduïda i/o persones en situació de dependència dels seus domicilis a centres de dia.

És un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries.

El servei de transport adaptat és una prestació no garantida, així doncs únicament és exigible en cas que existeixi crèdit pressupostari disponible i aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència.

El servei de transport adaptat està actualment adjudicat a la Creu Roja de Vilanova i la Geltrú, a través d’un conveni que se signa anualment.

Preu:

Consulteu les taxes aplicables al web.

Calendari/Horari:

Tot l’any. El servei està subjecte a la disponibilitat de places.

Persones destinatàries:

Persones amb mobilitat reduïda i/o persones en situació de dependència, residents a la comarca del Garraf.


Com sol·licitar-ho:

Tel. 93 810 04 11 (Serveis a les Persones)


Darrera actualització: 09.05.2022 | 10:28