Ofideute - Petició d’assessorament sobre el deute hipotecari

Ofideute és un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

Objectius:

  • Informar les famílies sobre les conseqüències dels impagaments de les quotes hipotecàries i les responsabilitats davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució hipotecària.
  • Intercedir per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i li permeti seguir residint en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.

Persones destinatàries:

  • Famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal.
  • Persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
  • No cal haver desatès quotes del préstec hipotecari de l’habitatge principal per sol·licitar l’assessorament. Hi pot haver la previsió de no poder atendre-les.
  • Cal haver negociat prèviament amb l’entitat financera.

Darrera actualització: 31.05.2023 | 13:40