Enfeina't

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur de llarga durada proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació.

S’entén per persona aturada de llarga durada a la persona demandant inscrita a l’Oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d’un període de 18 mesos, i que compleix aquesta condició encara que s’hagués inscrit abans.

Als efectes d’aquest programa, també es podrà considerar persona en situació d’atur de llarga durada aquella que pugui acreditar documentalment que compleix amb el requisit temporal indicat al paràgraf anterior, encara que no estigui inscrita en l’Oficina de Treball. En qualsevol cas, aquesta persona s’haurà d’inscriure a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació, com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al programa ENFEINA’T.

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà obligatòriament les dues accions ocupacionals següents: experiència laboral i acompanyament a la contractació.

Horari:

  • Dilluns a divendres de 8 a 14.30 h
  • Dijous de 8 a 14 h i de 15.30 a 19 h

(Servei descentralitzat en els municipis implicats)

Persones destinatàries:

Persones aturades de llarga durada.

Com sol·licitar-ho:

Tel. 93 810 04 00 (Ocupació)

Darrera actualització: 09.05.2022 | 11:23