Ajuts de menjador i desplaçament escolars

Convocatòria curs 2024-2025

Quins ajuts es poden sol·licitar?

  • Ajut individual de MENJADOR: per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.
  • Ajut individual de DESPLAÇAMENT: per a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària i secundària obligatòria matriculat en un centre proposat pel Departament d’Educació, quan no sigui possible l’establiment d’un servei de transport col·lectiu.

Cal fer una sol·licitud per cada ajut. 

Qui ha de fer la sol·licitud?

Totes les famílies que vulguin accedir als ajuts, incloses les que van obtenir-ne el curs anterior. Es poden consultar els criteris d'atorgament a les bases adjuntes. 

Les famílies d'infants que s'escolaritzen per primer cop (I3) també han de presentar la sol·licitud, indicant l'escola que han posat com a primera opció a la preinscripció.

Quin termini hi ha?

El termini s'obre el 6 de maig de 2024 i queda oberta durant tot el curs escolar. Les sol·licituds que es presentin un cop iniciat el curs escolar tindran dret a rebre l’ajut des de la data en què s’hagi registrat la petició i en podran fer ús amb caràcter retroactiu des d’aquesta, un cop resoltes, si han fet ús del servei. Hi ha un període d'atenció presencial del 13 al 31 de maig. 

Atenció: la convocatòria d'ajuts per al curs actual (2023-2024) resta tancada.

Quina documentació cal presentar?

Hi ha dues opcions: 

  • Si ja va demanar l’ajut per al curs anterior i no hi ha canvis a la unitat familiar: Ha de fer la sol·licitud i no cal que aporti documents adjunts. Recomanem la sol·licitud online. 
  • Si és el primer cop que demana l'ajut o hi ha hagut canvis en la situació familiar: S'entén per canvi de situació familiar: separació, nous o diferents membres, etc. Ha de fer la sol·licitud, online o presencial, i aportar aquesta documentació:
    • Formulari Menjador o formulari Desplaçament. Atenció: sempre cal descarregar el formulari, no es pot emplenar online (les dades no es conserven)
    • DNI/NIF/PASSAPORT- de tots els membres de la unitat familiar. En el cas que un infant no en tingui, cal aportar el llibre de família
    • Sentència de separació- si procedeix. Cal aportar totes les pàgines.

Com es fa el tràmit?

Online:

INSTRUCCIONS TRÀMIT ONLINE

ACCÉS AL TRÀMIT ONLINE 

Presencial:

Si no pot obtenir una identificació digital, cal contactar amb el Consell Comarcal del Garraf als telèfons: 938 100 411 – 938 100 400 (extensió 2) en horari de 9 a 14.30 h de dilluns a divendres i dijous també de 16 a 19 h. (excepte estiu)


* Ajuts del curs 2023-2024 Convocatòria tancada

Es pot consultar la darrera llista amb el número IDALU de cada alumne/a: Resolucions 2 de maig de 2024 


Reclamacions: Les famílies disposen d'un període de 30 dies a partir de la recepció de la resolució per a presentar reclamacions.

ONLINE: Podeu consultar les instruccions en aquesta pàgina.  

PRESENCIAL: Cal demanar cita prèvia al Registre General del consell comarcal.


Informació dels ajuts

Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per subvencionar les famílies d’alumnes d’ensenyament obligatori que vulguin o necessitin fer ús del servei de menjador per motius socioeconòmics. El Consell Comarcal del Garraf aprova, cada any, les convocatòries per concedir ajuts de menjador (AIM) i de transport escolar (AIT). Cada convocatòria inclou les bases i la documentació requerida per la concessió dels ajuts.

Adreçat a:

Alumnat matriculat en centres educatius del Garraf sostinguts amb fons públics. Cal que les famílies interessades sol·licitin els ajuts cada curs escolar.

Contacte:

aim@ccgarraf.cat (ajuts menjador)

aid@ccgarraf.cat (ajuts desplaçament)

93 810 04 11 - 93 810 04 00 (extensió 2) de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i els dijous també de 16 a 19h (excepte estiu)

Darrera actualització: 27.05.2024 | 10:42