Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19

! Aquest ajut ja no es pot tramitar.

! D'acord amb la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, se suspenen, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

La finalitat d'aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats a l’article 9 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, quan no es puguin fer front.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres  ajuts al pagament del lloguer, la suma total dels imports  a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

Terminis

Del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020

Podeu consultar tots els requisits per a accedir a aquest ajut, fent clic aquí

Tràmit per internet

Per tramitar necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic) podeu consultar aquí com tramitar identificació idCAT mòbil.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per a fer tràmits en línia a Tràmits gencat

Informació i assessorament:

Les persones de Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella interessades a rebre assessorament sobre aquest ajut, poden trucar al telèfon 93 810 04 00 i seleccionar les extensions 1112, 1137 o 1204. L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14 hores. També es poden fer consultes enviant un correu a oth@ccgarraf.cat.

Persones destinatàries:

Persones arrendatàries d’habitatge habitual que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Darrera actualització: 18.11.2022 | 13:30