Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Associació Alcohòlics Anònims - Cubelles


Abordatge de l’alcoholisme.


  • Prestacions: Informació, assessorament a afectats o familiars.
  • Professionals: Voluntariat
  • Naturalesa jurídica: Associació privada sense ànim de lucre.
  • Responsable: Coordinador/a
  • Persona de contacte: Informador/a