Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Institut Baix a mar


Info actualitzada 2022-2023

 

Portes obertes:

Dimarts 22 de febrer a les 18:0 de manera virtual. Informació i inscripció a la web del centre.

 

Codi del Centre: 

08065354

 

Tipus d'ensenyament

ESO i Batxillerat

 

Línies

3 Grups a 1r, 3r i 4t d'ESO i 4t i 4 grups a 2n d'ESO.

2 grups a 1r de Batxillerat, 2 grups a 2n de Batxillerat.

SIEI, aula d'acollida i programa de diversificació curricular.

 

Aules/Espais específics

El centre disposa de 20 aules de grup i les següents aules específiques: laboratori de matemàtiques, laboratori de llengües, aula d'informàtica, aula de música, aula de visual, plàstica i audiovisuals, aula per grups reduïts, laboratori de biologia, laboratori de físicai química, taller de tecnologia, gimnàs, biblioteca, sales de reunions, despatxos, pistes exteriors i hort.

 

Activitats extraescolars

Actualment la nova AMPA està organitzant activitats per oferir pel curs 2022-2023.

 

Altres serveis

El centre disposa de guixetes per a tots els alumnes i un espai d’aparcament de bicicletes i patinets.

 

Projecte educatiu

La qualitat educativa és l’eix vertebrador de l’institut Baix a mar, que forma els alumnes perquè siguin ciutadans compromesos i respectuosos en la societat on viuen.

 

El punt de partida és l’atenció individualitzada, perquè entenem que l’aprenentatge té necessitats personals, que cal abordar.

Com a institut, ens defineix la cultura de l’esforç, l’atenció personalitzada, la implicació en l’entorn més proper, el treball en equip, l’ús de les noves tecnologies i el respecte i la tolerància.

 

Oferta formativa postobligatoria 

 

·  Batxillerat de Ciències i Tecnològic

·  Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

 

 


Centra els elements al mapa

  • Institut Baix a Mar

    Institut Baix a Mar