Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Institut Les Vinyes


Info actualizada 2022-2023

 

Portes obertes:

Consulteu al centre.

 

Codi del centre 

08067648

Tipus d'ensenyament
Secundària.

Línies
Dues de 1r a 4t ESO

Aules/Espais específics
8 aules-grup dotades de projector i equip de so.

2 aules d’informàtica, laboratori de ciències, taller tecnologia, i aules desdoblament.

Sala d'Actes.

Biblioteca.

Pista esportiva al pati.

Aparcament per a bicicletes i patinets.

 

Idiomes
Llengua estrangera: Anglès.

Segona llengua estrangera: Alemany.

 

Projectes

 

Viatge d’intercanvi lingüístic en alemany Berlín.

Colònies en anglès a 1r i 3r.

Impuls de la lectura.

Optatives trimestrals a primer i segon d’ESO: hort, teatre en anglès, matemàtiques, mitjans de comunicació, fotografia, activitats esportives i alemany.

Optatives de tercer: tecnologies creatives, taller de cinema, emprenedora i alemany.

Programa mSchools: Mobile History Map i Scratch Challenge.

Projecte Impulsem la robòtica a 4t d’ESO.

Tecno-Lab Day – diada de científic-tecnològica.

Servei comunitari a 3r d’ESO.


Projecte educatiu
L’objectiu del centre és proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, a exercir la tolerància envers comportaments discriminatoris i incívics, a l’autonomia personal, al desenvolupament de les habilitats socials de treball i d’estudi, així com al desenvolupament de la sensibilitat artística i de la creativitat.


Centra els elements al mapa

  • Institut Les Vinyes

    Institut Les Vinyes