Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Municipal d'Adults de Sant Pere de Ribes


Info actualitzada 2022-2023

 

Codi del centre: 08055853

 

Tipus d’ensenyament

Formació de persones adultes.

 

Condicions d’accés

Ser major de 18 anys (en alguns cursos major de 16).

No és necessari el GESO.

Durada dels estudis: variable segons nivell inicial.

 

Descripció de l’oferta formativa

Cicle de formació instrumental

Permet assolir una formació inicial en els coneixements instrumentals com a base formativa necessària per incorporar-se a estudis posteriors. En acabar aquest cicle es pot obtenir el certificat de formació instrumental.

Està estructurada en tres nivells. Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: llengua, matemàtiques i ciències socials i naturals.

 

Cicle d’educació secundària (GESO) Formació reconeguda pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Permet completar els ensenyaments bàsics i d’obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària (GES). Els continguts s’estructuren en tres àmbits i dos nivells.

 • Àmbit de comunicació. Inclou continguts de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i llengua estrangera (anglès).
 • Àmbit científic i tècnic. Inclou continguts de les matèries següents: matemàtiques, ciències de la naturalesa, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.
 • Àmbit social. Inclou continguts de les matèries següents: ciències socials, geografia i història i educació per a la ciutadania.

 

Idiomes: Anglès 1, Anglès 2 i Anglès 3

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural. Formació reconeguda pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Idiomes: Castellà 1 i Castellà 2

Aquest estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en tres nivells: llengua castellana nivell 1 i 2, que corresponen als nivells A1, A2 del MERC (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

 

Centre de suport IOC dels estudis de Graduat en ESO (Institut Obert de Catalunya)

Permet accedir a cursar a diferents estudis a través de les eines que ofereixen les Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Per a més informació: www.ioc.xtec.cat

 

Informàtica Inicial

Curs d’informàtica inicial i TIC  per aprendre nocions i Internet.

 

Cursos preparatius

- Curs de Preparació per a la prova d’accés a La Universitat per a majors de 25 anys i 45 anys.

- Curs de Preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior, formació reconeguda pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

- Curs de Preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, formació reconeguda pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Preu: 10-200€ matrícula depenent del ensenyament.


 • Municipi: Sant Pere de Ribes
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: C. Major, 110 (Edifici Can Puig) - 08810 (Ribes) / Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n - 08812 (Les Roquetes)
 • Telèfon: 93 896 73 00 / 687 729 404
 • Fax: 93 814 45 29
 • Email: a8055853@xtec.cat
 • Web: http://cfaroquetes.blogspot.com/
 • Horari: Cursos de matí, tarda i vespre.
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • Escola d'Adults Roquetes

  Escola d'Adults Roquetes