Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Agnès de Sitges


Portes obertes:

6 i 7 de març a les 17h; 13 i 14 de març a les 17h; 20 i 21 de març a les 16h.

 

Codi del centre:  Info actualitzada 2021-2022

08062833

 

Nova construcció Quint Mar

El nou edifici serà d’una línia i s’ubicarà al barri de Quint Mar, en una parcel·la que supera els 7000m2. El projecte preveu un disseny de la planta de l’edifici en forma de quatre: en la recta més llarga hi haurà l’aulari de primària en dues plantes i el gimnàs; a l’altre segment hi haurà les aules per al cicle d’infantil amb patis individualitzats per a cadascuna de les classes, on també es destinarà a la zona d’esbarjo, on s’hi inclourà la pista esportiva. El nou equipament tindrà una capacitat per a 225 alumnes.

 

Tipus d’ensenyament

2n. cicle d'Educació Infantil i Primària.

 

Línies

1 línia

 

Espais específics

3 Aules d’educació infantil

6 Aules de primària

1 Gimnàs

1 Aula de música

1 Aula d’anglès

1 Aula de noves tecnologies

1 Aula de joc simbòlic

1 Biblioteca

1 Hort

Pistes de futbol i basquet

Petit bosc dins de l’escola

Menjador

 

Idiomes

La nostra escola és des de la seva creació plurilingüe, ja que acollim nens i nenes de diferents nacionalitats i per tant comptem amb una gran riquesa lingüística.

Català: llengua veh¡cular.

Castellà a partir de 1r de Primària.

Anglès: fem la introducció de la llengua anglesa a P3.

 

Activitats extraescolars

L'AMPA de l’escola organitza activitats extraescolars d’oferta trimestral. Aquestes activitats es realitzen de dilluns a divendres al migdia i a la tarda.

Algunes de les activitats que es realitzen són: anglès, taekwondo, dansa creativa, robòtica...

 

Altres serveis

·         Menjador escolar amb cuina pròpia de 12:30 a 15 h.

·         Transport escolar no obligatori, gestionat pel Consell Comarcal del Garraf.

·         Servei d'acollida matinal, de 8 a 9 h i per la tarda 16:30h a 18h

·         Servei d’assessorament (EAP-CRP-LIC,CREDA-CDIAP).

·         Auxiliar administrativa.

 

Projecte educatiu

Des del curs 2018-2019 som COMUNITAT D’APRENENTATGE i estem dins de la Xarxa de Comunitats d’Aprenentatge, projecte recolzat i reconegut per Departament d’Educació.

Les comunitats d’aprenentatge són un projecte de transformació social i cultural basat en l’aplicació d’aquelles actuacions educatives d’èxit (AEE) de les quals s’ha demostrat científicament que  milloren el rendiment educatiu i la convivència. Les comunitats d’aprenentatge impliquen totes les persones que, de forma directa o indirecta, influeixen en l’aprenentatge i el desenvolupament dels estudiants, incloent-hi mestres, professors, familiars, membres d’associacions i organitzacions veïnals  locals i persones voluntàries.

Els reptes que es plantegen a la societat actual, als qual vol donar resposta el Projecte comunitats d’aprenentatge són:

SUPERAR LES DESIGUALTATS

ACONSEGUIR L’ÈXIT EDUCATIU

MILLORAR LA CONVIVÈNCIA

Actualment vivim en una societat on els valors, els sentiments, les emocions s’han deixat d’un costat i no se’ls hi dona la importància que arealment tenen pel desenvolupament d’un nen.

ESFORÇ, RESPECTE, RESPONSABILITAT, AUTONOMIA, entre d’altres, és el que volem que els i les nostres alumnes interioritzin i aprenguin perquè en un futur siguin persones que puguin aportar el més positiu d’ells i elles millorar el món en el que vivim

 

SOM UNA ESCOLA:

·         Petita, acollidora, familiar on tots els mestres coneixen a cada nen i nena que assisteix al nostre centre, així com també a la seva família.

·         Oberta a tothom on la participació. la implicació i la col·laboració de les famílies és important per tirar endavant el projecte d’escola.

·         Que creu i educa integralment desenvolupant i perfeccionant els diferent àmbits d’un nen/a i on l’educació emocional és fonamental pel seu desenvolupament com a persona.

·         Escola que és capaç de donar resposta a les diferents característiques personals de cada alumne/a, adequant els aprenentatges a les seves capacitats, mitjançant un tracte personalitzat.

·         Escola que fomenta el treball cooperatiu i de grup.

·         Escola on volem que l'infant senti seva i que el faci sentir bé interiorment, un lloc on hi ha moments per l’estudi però també hi ha de lúdics.

·         Arrelada al seu medi, on la llengua catalana és la vehicular i on ens assegurem que els alumnes tinguin una bona competència en altres llengües quan finalitzin l’etapa de Primària així com també que estiguin ben preparats per incorporar-se a la Secundària.

·         Capaç d'actualitzar-se i que proporciona a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar-se en les societats de la informació i del coneixement, afavorint el contacte dels infants amb les noves tecnologies.

 

En definitiva com Nelson Mandela va dir "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”

 

Com treballem:

Per portar a terme el que hem explicat anteriorment fent diferents activitats i diferents estratègies metodològiques:

ACTUACIONS D’ÈXIT EDUCATIU:

-GRUPS INTERACTIUS

-TERTÚLIES LITERÀRIES

-FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT

·         PROJECTE: cada nivell treballa un projecte durant tot el curs.

·         TALLERS: realitzem tallers on els alumnes del mateix cicle hi participen així com també tallers on barregem tots els alumnes des de P3 fins a 6è.

·         AMBIENTS DE TREBALL: especialment els alumnes d'Educació Infantil.

·         PRATOGONISTA DE LA SETMANA: des de P3 fins a 6è durant una setmana al llarg del curs el nen/la nena és el protagonista del seu grup i un dia presenta un tema, el que més li agrada on la seva família hi pot participar també.

·         SORTIDES: Pensem que és important treballar en diferents contextos i escenaris per motivar a aprendre i interactuar, tant a l’escola com fora d'ella.

·         FEM ACTIVITATS: dirigides a gran i petit grup, per parelles o individuals per millorar l’atenció, la concentració, la cooperació i la socialització.

 

 


Centra els elements al mapa

  • Escola Agnès de Sitges

    Escola Agnès de Sitges