Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Les Parellades


Portes obertes:

De dilluns 1 a divendres 5 de març, abdós inclosos a les 17h.

 

Codi del centre: Info actualitzada 2021-2022

08061002

Tipus d'ensenyament
2on Cicle d'Educació Infantil i Educació Primària.

Línies
Escola d'una línia.

 

Aules/Espais específics
18 aules ordinàries, aules d'anglès, música, informàtica i art. Aules de petit grup. Sala de psicomotricitat, sala polivalent gimnàs-teatre, aules d'ambients de treball, biblioteca, menjador i cuina pròpia.

Idiomes
Català i Anglès des de P3. Castellà des de 1r de Primària.

Projecte d’innovació: Pla experimental de llengües estrangeres (GEP) i Competència lectora i gust per llegir (ILEC).

 

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars les gestiona l'AFA i varien segons la demanda del curs.

S'ofereixen a la franja del migdia i a la tarda a partir de les 16:45 h.


Altres Serveis
Acollida matinal de 7:45 a 9 h.
Menjador escolar (amb cuina pròpia) de 12:30 a 15 h.
Servei psicopedagògic de l'EAP.

 

Projecte educatiu
- Eduquem per la tolerància i la pau, fomentant l'esperit solidari i crític.
- Acceptar i valorar les normes fonamentals de convivència i respecte vers un mateix i els altres.
- Desenvolupar la personalitat dels alumnes tenint en compte el seu procés evolutiu, les diferències, les aptituds personals, etc.
- Aconseguir que els alumnes coneguin i s'adaptin al medi que els envolta.
- Escola oberta al medi i integrada al seu entorn i arrelada amb les tradicions pròpies de la cultura catalana i particularment amb la Festa Major del poble.
- Desenvolupar les facultats d'observació i experimentació.
- Conèixer i emprar les noves tecnologies.

 

Innovació

Aprenentatge de la lectoescriptura a partir de primer, amb lletra d'impremta.

Treball de l'àrea de matemàtiques basat en el mètode ABN, potenciant el treball manipulatiu i les estratègies de càlcul.

Franja de treball per ambients des d'educació infantil.

 

 


Centra els elements al mapa

  • Escola Les Parellades

    Escola Les Parellades