Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Mediterrània


Portes obertes:

Dimarts 2 de març tarda. Dissabte 6 de març matí i dimarts 9 de març tarda.

 

Codi del centre: 08062781

Tipus d'ensenyament
Educació Infantil i Educació Primària.

Línies

Centre amb un línea de P3 i 2 línies a la resta de cursos fins a sisè d’Educació Primària.

 

Aules/Espais específics
Aules ordinàries, de petit grup, reforç, gimnàs, psicomotricitat, anglès, música, informàtica, menjador (cuina pròpia) i pistes esportives al pati.

Idiomes
Des de P3 de forma oral en un racó d'aprenentatge i progressivament s'augmenta el temps dedicat a aquesta llengua; també es realitza l’Educació Física i alguns tallers en anglès. El castellà es comença a treballar de forma sistemàtica a 1r curs de Primària.

Activitats extraescolars
Servei d'acollida: de 8 a 9 h.
L'AMPA organitza fora de l'horari escolar activitats extraescolars com: patinatge, bàsquet, guitarra i teatre. A més, l’AMPA organitza els serveis d'acollida a partir de les 8 h. i menjador.

Els alumnes de la nostra escola també participen en diferents sortides lligades als projectes i treballs que es fan a les aules i en activitats esportives proposades pel Pla Català de l'Esport que es fan a la nostra comarca.

Projecte educatiu
Els trets d'identitat del nostre Centre es basen en la formació de persones competents, educades, responsables, respectuoses i críticament constructives. Volem educar en la realitat del nostre país i del nostre entorn social que s'enriqueix amb la diversitat.
Línia metodològica: el nostre enfocament és constructivista ajudant als alumnes a construir el seu propi aprenentatge. Potenciem l'ensenyament significatiu i funcional, ajudant-los a observar, investigar, buscar estratègies i treure conclusions i, sobretot, a aprendre dels propis errors. 


 • Municipi: Sant Pere de Ribes
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: Ronda de la Masia Nova, 7 - 08812
 • Telèfon: 938 148 411
 • Fax: 938 149 806
 • Email: a8062781@xtec.cat
 • Web: http://agora.xtec.cat/ceipmediterrania/
 • Horari: De 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 h.
 • Xarxes socials:

  Instagram: @escola_mediterrania


Centra els elements al mapa

 • Escola Mediterrània

  Escola Mediterrània