Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Pia de Sitges


Info actualitzada 2022-2023

 

Portes obertes:

Consulteu al centre.

 

Codi del centre: 08029076

Tipus d'ensenyament
Educació Infantil, 2n cicle (3 – 6 anys). Etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.

Educació Primària (6 – 12 anys). Etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.
Educació Secundària Obligatòria (12 – 16 anys). Etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.
Batxillerat (16 – 18 anys): modalitats de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials.

Batxillerat DUAL.

 

Línies
2 línies de P3 a 2n de batxillerat.

 

Aules específiques

1 aula de plàstica, connexió a Internet a tota l'escola (WI-FI), aula de robòtica, aula de música, laboratoris de biologia, física i química, aula-taller de tecnologia, gimnàs (ESO i Batxillerat, en instal.lacions municipals) i aula de psicomotricitat (Infantil).
Cuina pròpia, menjador, sala d’actes - capella (espai polivalent) per a 180 persones.

Idiomes
Anglès: de P3 a 2n de batxillerat.

Projecte de Plàstica, Educació Física i Robòtica en Anglès a tota la primària.

Francès des de 2n d'ESO a 1r de batxillerat (matèria optativa)

Projectes multilaterals Erasmus+ i intercanvis amb EUA i Canadà.

Participació a premis literaris i científics.

Participació al Yomo.

Participació al Parlament Científic Jove Català.


Activitats extraescolars
Associació Esportiva de l'escola: Educació física de base, preesportural, Taekwondo, ioga, Aeròbic, Hip hop dance, Taller de jocs educatius.

Taller de teatre.

Taller d'idiomes d'anglès, francès i xinès.

Taller de guitarra

Taller de Robòtica

Taller de Cuina

Activitat de Rítmica

Activitat d'Skate

Viatges final d'estudis a ESO i Batxillerat.

Colònies i sortides de convivència a tots els cursos


Altres serveis
Cuina i menjador a l'escola amb servei propi de monitors.

Departament psicopedagògic.

Activitats aquàtiques de 1r a 4t i vela a 5è i 6è.

Casal d'estiu al mes de juliol.

Colònies d'estiu amb l'entitat de l'Escola Pia de Catalunya: Colònies Jordi Turull.

Cursets de Voluntariat pels nois i noies de Batxillerat.

Xerrades organitzades per l'AMPA.


Projecte educatiu
Fonamentat en la formació integral de la persona. Eduquem per a que les persones aprenguin a generar coneixement i esdevinguin lliures, autònomes, crítiques i compromeses en la construcció d'un món just, sostenible i en la cultura de la pau.

La nostra escola és oberta a tothom, amb una acció educativa dinàmica-perquè entenem que s'aprèn des de l'experiència-, que aprofundeix en els valors de l'humanisme cristià, atenta a la diversitat i sumant la preparació acadèmica, l'orientació gradual cap al món del treball i la dimensió interior de la persona. Som una escola arrelada a la nostra terra i al nostre entorn social.

 

El Projecte Educatiu que es concreta en:

- Implantació del SUMMEM (Projecte per a la interdisciplinarietat a l'aula).

- Pla d'acció tutorial amb un seguiment individualitzat, orientació professional i acadèmica amb un treball compartit família-escola.

- Pla de convivència. Treballem activitats d'interioritat i espiritualitat, competències i habilitats socials, disposem d'un servei de mediació entre iguals, treballem per a la cultura de la pau i per a la cultura democràtica i de participació.

- Programa de formació de Voluntariat i activitats d'Aprenentatge-Servei.

- Projecte TAC ús de llibres i altres recursos digitals aplicant amb qualitat les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aprenentatge diversificat i eficient.

- Projecte lingüístic plurilingüe amb una mitjana d'hores de llengua anglesa superior a la fixada en el currículum, realitzant l'educació visual i plàstica i l'educació física, l'activitat en robòtica en anglès a primària i diverses optatives a secundària. 

- Treballem per a l'assoliment, per part dels nostres alumnes, dels objectius del projecte curricular. Això és: uns bons resultats a les avaluacions per competències, l'elevat nombre d'alumnat que certifica l'ESO, la continuïtat i obtenció del graduat de l'alumnat que comença el Batxillerat, així com uns molt bons resultats a les PAU.


Oferta formativa postobligatòria:

 

Batxillerat de Ciències i Tecnologia

 

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

 

Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Títol de Batxillerat

Durada: 2 cursos acadèmics
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior. Món del treball.


 • Municipi: Sitges
 • Tipus de centre: Concertat
 • Adreça: C. Sant Isidre, 19 - 08870
 • Telèfon: 938 949 534
 • Fax: 938 947 746
 • Email: sitges@escolapia.cat
 • Web: http://sitges.escolapia.cat
 • Horari: Infantil i Primària: De 9 a 13 i de 15 a 17 h.
  ESO: de 8 a 13:30 i de 15:15 a 17:15 h. tardes de dijous i divendres no lectives.
  Batxillerat de 8 a 14:30 h. i només per alumnat de 1r, dilluns de 8 a 15:10 h.
  Aquest horari integra 1 hora complementària a tots els cursos.
  La secretaria és oberta de 8 a 13:30 i de 15 a 17:30 h.
  Acollida matinal: a les 8 h. i a les 8:30 h.
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • Escola Pia de Sitges

  Escola Pia de Sitges