Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Llar d'Infants Municipal Els Patufets


Info actualitzada 2022-2023

 

Codi del centre  

08070180

 

Tipus d'ensenyament
1r cicle d'Educació Infantil.

Línies
2 classes de 4 mesos a 1 any (lactants).
3 classes d'1 a 2 anys (caminants).
3 classes de 2 a 3 anys (maternals).

Educadors/es
1 directora, 1 mestres d'Educació Infantil, 8 tècniques en educació infantil.


Especialistes
Es compta amb el suport i l'assessorament psicològic del centre de desenvolupament i atenció precoç de la zona.

 

Aules específiques

5 aules ordinàries.

1 aula planetari amb taula de llum, projector i jocs de llum; zona de teatre de titelles, zona de joc simbòlic.

1 Aula polivalent.

cuina pròpia.


Altres serveis
Menjador escolar amb cuina pròpia.

Anglès
Projecte educatiu
A la llar d'infants Els Patufets tenim com a finalitat contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge.

 

 La vida quotidiana constitueix l'eix vertebrador de l'activitat a la llar d'infants, fent que una activitat com l'esmorzar, el dinar o el descans esdevinguin educatives i aportin la possibilitat a l'infant d'adquirir noves destreses i capacitats.

 

 


Centra els elements al mapa

  • Llar Infants Els Patufets

    Llar Infants Els Patufets