Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Col.legi Santa Teresa de Jesús


Portes obertes:

27 de febrer 10h, 11:30h i 13h.

 

Codi del centre Info actualitzada 2021-2022

08031502

 

Línies

Educació infantil i primària: 2 línies

ESO: 2 línies

CFGM: 2 cicles

CFGS: 1 cicle

 

Aules/Espais específics

2 aules d’informàtica, biblioteca, aula de música, laboratori de ciències,  taller de tecnologia, sala polivalent (gimnàs, sala d’actes, teatre), aula multifuncional, atelier per abmients, aula de treball cooperatiu, taller de CF, aules ordinàries, específiques i auxiliars dotades de kits multimèdia (canons i pantalles de projecció, equips d’àudio i pissarres digitals interactives i monitors interactius), menjador escolar,  2 patis: 1 amb pista de bàsquet.

 

Idiomes

L’escola engloba, a través del projecte multilingüe, totes les activitats que es realitzen en qualsevol de les 4 llengües que treballem al llarg de l’escolarització (català, castellà, anglès i francès).

Iniciem l’aprenentatge de l’anglès a P3 fent desdoblaments i treballant l’expressió i comprensió oral. Disposem d’un auxiliar de conversa nadiu. Fem AICLE en l’àrea de plàstica i música. Organitzem colònies en anglès per als alumnes d'EP i estades al Regne Unit per als de l'ESO. Desdoblem la matèria comuna de llengua anglesa i oferim matèries optatives. Proposem activitats extraescolars en anglès, així com classes de repàs.

Introduïm el castellà a 1r de primària. Fem llengua francesa a 6è i l'oferim com a optativa des de 1r d'ESO.

Disposem d'una escola d'idiomes amb professorat natiu, que dóna la possibilitat al nostre alumnat de certificar-se amb titulacions homologades dins dels nivells establerts en el marc comú europeu.

 

Activitats extraescolars

Organitzades per l’AMPA: guitarra, multiesport, anglès, jocs esportius, mini-bàsquet, bàsquet, patinatge,  taekwondo, ball modern, teatre–comèdia musical, robòtica, fem els deures, futbol sala, atletisme i Batuka,  bàsquet per adults (Variable en funció de la demanda). Xerrades per a pares i mares.

 

Altres serveis

- Menjador escolar, amb monitors del centre.

- Assegurança escolar d’accidents.

- Servei d'acollida matinal.

- Servei d’orientació Psicopedagògica (alumnes, famílies i professorat).

- Logopèdia (CREDA), psicopedagoga (EAP) del Departament d’Educació de la Generalitat i Serveis  Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

- FEAC (Família Escola Acció Compartida): butlletí digital i grups de diàleg des d’EI a l’ESO.

- EI x you (escola d'idiomes, que emet certificats oficials)

- Orientació professional.

- Borsa de treball.

- Simulació d’empreses al CF de Gestió Administrativa.

 

Projecte educatiu

La nostra intervenció educativa es regeix pel principi d’atenció a la diversitat de tot l’alumnat amb la intenció de fer possible i viable una escola realment inclusiva, on tothom hi té cabuda i s’hi sent atès. A més, com a escola cristiana, volem ser una escola oberta i solidària. El nostre objectiu és que els/les nens/es i els/les joves desenvolupin tots els seus valors personals i les seves capacitats, de forma que arribin a ser persones autònomes, responsables i lliures; arrelades a la seva realitat i obertes al futur; amb mirada positiva envers els esdeveniments i les persones que els envolten. És per això que proposem una formació integral de la persona des de la interioritat, la comunitat i la solidaritat.

Durant el nostre dia a dia centrem i prioritzem la comprensió lectora, entesa com la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit; la comunicació audiovisual; l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, donant especial importància al treball de robòtica i impressió 3D; i l’educació en valors que es treballen tant de manera interdisciplinària, com també entre les diferents etapes des de totes les àrees i/o matèries.

Finalment, en el nostre projecte educatiu no ens oblidem de desenvolupar el currículum per a poder adequar els ensenyaments a l’entorn més proper participant de totes aquelles activitats que la vila ens proporciona a les escoles i als ciutadans en general, on els/les alumnes són protagonistes del seu aprenentatge des de la curiositat, la creativitat, l'esforç i el treball cooperatiu...mitjançant el foment de metodologies innovadores entre d'altres, el treball per ambients, l'Aps, l'ABP, les paletes de comprensió, el treball cooperatiu.

 

Oferta formativa postobligatòria

NOM CURS/CICLE: CFGM de Gestió Administrativa

FAMÍLIA PROFESSIONAL: administració.

CONDICIONS D’ACCÉS: títol d’ESO o prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: tècnic de gestió administrativa.

DURADA: 2.000 h., en 2 cursos: 1584 h. de formació teòrico-pràctica i 416 h. de formació en centres de treball.

PLACES: 30.

SORTIDES PROFESSIONALS:  administratiu de banca i institucions financeres, administratiu comercial, treballador de tresoreria, administratiu de personal...

MÉS INFORMACIÓ: Possibilitat de cursar-ho en modalitat DUAL.

 

 

NOM CURS/CICLE: CFGM d'Activitats Comercials

FAMÍLIA PROFESSIONAL: comerç i màrketing.

CONDICIONS D’ACCÉS: títol d’ESO o prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: tècnic en Activitats Comercials.

DURADA: 2000 h., en 2 cursos: 1584 h. de formació teòrico-pràctica i 416 h. de formació en centres de treball.

PLACES: 30.

SORTIDES PROFESSIONALS: comercial, orientador comercial, promotor, tècnic en logística del magatzem, tècnic d'informació i atenció al client, gerent d'un establiment comercial, responsable de recepció/expedició de mercaderies, venda a distància...

MÉS INFORMACIÓ: Possibilitat de cursar-ho en modalitat DUAL.

 

NOM CURS/CICLE: CFGS d'Eduació Infantil

FAMILÍA PROFESSIONAL: Serveis socio culturals i a la comunitat.

CONDICIONS D'ACCÉS: títol de Batxillerat o prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: tècnic superior en educació Infantil.

DURADA: 2000 h., en 2 cursos: 1551 h. de formació teòrico-pràctica i 449 h. de formació en centres de treball.

PLACES: 30

SORTIDES PROFESSIONALS: Educadora infantil en llars d'infants; educadora en activitats d'oci i temps lliure: ludoteques, biblioteques, tallers, casals d'estiu...; educador en programes específics del sector de serveis social d'atenció a la infància de 0 a 6 anys.

 


 • Municipi: Vilanova i la Geltrú
 • Tipus de centre: Concertat
 • Adreça: Rambla Principal, 71 - 08800
 • Telèfon: 938 930 617
 • Fax: 938 931 074
 • Email: a8031502@xtec.cat
 • Web: http://vilanova.escolateresiana.com
 • Horari: Educació infantil i primària: 9 a 13 i de 15 a 17 h.
  Servei d’acollida: de 8 a 9 h. (organitzat per l’AMPA).
  ESO: 3r i 4t matins, de 8 a 13:30 h. (excepte dimecres de 8 a 14.30h.) tardes de 15 a 17h. (exepte els dimecres i divendres que no hi ha classe).
  CF d'Activitats Comercials: 1r curs: de 8 a 14:30 h.
  CF d'Activitats Comercials: 2n curs: de 8 a 13:30 h.
  CF de Gestió administrativa: 1r curs: de 8 a 14:30 h.
  CF de Gestió administrativa: 2n curs: de 8 a 13:30 h.
  CF Educació Infantil: 1r curs: de 8 a 14:30 h.
  CF Educació Infantil: 2n curs: de 14:45 a 20 h. (excepte divendres que no hi ha classe)
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • Col·legi Santa Teresa de Jesús

  Col·legi Santa Teresa de Jesús