Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Institut Cubelles


Info actualitzada 2022-2023

 

Portes obertes:

Presentació telemàtica el 22/02/2022. Inscripcions a la web del centre.

 

Codi del centre

8057230

 

Tipus d'ensenyament
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Línies
4 línies d'ESO i 2/3 de Batxillerat.

Aules específiques

2 aules d'informàtica, 1 aula de dibuix, taller de tecnologia, 2 laboratoris d'experimentals, biblioteca, 1 gimnàs i pistes poliesportives (futbol sala, voleibol, bàsquet), aules ordinàries amb kit multimèdia.
 

Idiomes

Primer idioma: Anglès.

Segon idioma: Alemany.

 

Activitats extraescolars
Oferta d’activitats a través de l’AMPA.


Altres serveis

Reprografia i enquadernació

Taquilles

Aparcament bicicletes

Biblioteca oberta durant el temps d’esbarjo

Préstec de llibres

Competicions esportives durant el temps d’esbarjo


Projecte educatiu

· Pla de lectura: 30 minuts de lectura silenciosa diària a l'aula al llarg de tota l'ESO i Batxillerat i enquesta d'hàbits de lectura de l'alumnat.

· Participació en el Projecte Buchenwald de memòria històrica.

· Pla d'enquestes de satisfacció adreçádes a les famílies, a l'alumnat i al professorat

· Pla d'impuls de les llengües estrangeres: participació en el Grup per l'Experimentació del Plurilingüisme, estada d'immersió lingüística a Dublín i participació en projectes eTwinning amb d'altres centres europeus

· Participació en programes Erasmus+ K220 amb d'altres centres europeus per a treballar els ODS amb mobilitat d'alumnat.

· Pla de millora de l'expressió escrita: esforç i impuls coordinat des de totes les àrees.

· Servei comunitari: a realitzar a 3r d'ESO dins d'algun dels cinc programes existents.

· Formen part de programes d'innovació com la Xarxa de Competències Bàsiques i l'STEAMCat.

· Pla TAC: tot l'alumnat fa ús d'un dispositiu chromebook i el professorat rep formació per l'elaboració de recursos digitals.

· Pla de convivència: La promoció del servei de mediació com a mitjà per a la solució de conflictes i d'altres estratègies de l'enfocament restauratiu.

· Pla d'atenció a la diversitat: SIEI, Aula d'acollida, Projecte de diversificació curricular ONADA a 4t d'ESO i grups de reforç a les matèries instrumentals de 1r a 3 d'ESO.


Les nostres prioritats

· La transparència en la gestió del centre i la difusió de la màxima informació a través de la nostra web. 

· Treballar conjuntament amb les famílies através de l'espai de tutoria i de la plataforma Clickedu.

· La utilizació de l'acció tutorial per a la millora de l'ambient de classe, les habilitats socials, la responsabilitat individual i col·lectiva i l'orientació socioeducativa i laboral.

· Integració amb l'entorn i aprofitament dels recursos del nostre emplaçament: mar (activitats esportives aquàtiques i esports de platja), muntanya (sortides i itineraris pel medi natural) i patrimoni arquitectònic i cultural.

· La participació de l'alumnat  en les activitats culturals, esportives i extraescolars: Concurs de talents, Carnestoltes, Certàments culturals, estades en camps d'aprenentatge, viatge de 4t d'ESO.

 


Centra els elements al mapa

  • Institut Cubelles

    Institut Cubelles