Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola El Cim


Info actualitzada 2022-2023

 

Portes obertes

 

Infantil-primària:

 

Ddivendres 11 i 18 de febrer a la tarda

Dissabtes 12 i 19 de febrer al matí

 

Secundària:

 

Dissabte 19 de febrer al matí

 

Codi del centre 

 

08031496

 

Tipus d’ensenyament

 

2n. cicle d'Educació Infantil (concertat*)

Educació Primària (concertat*)

ESO (concertat*)

Infantil i Primària: a la Rambla Principal, 101-103

Secundària: a la plaça dels Cotxes, 3

 

Línies

 

2 línies amb SIEI (Suport Intensiu d'Educació Inclusiva) a Primària i Secundària

 

Aules/ Espais específics

 

Pati amb bosquet; àgora i jocs infantils; sala de psicomotricitat; biblioteca; aula d'informàtica; aula de tecnologia i laboratori; taller de plàstica; sala polivalent; aula de mediació; hort; menjador; aparcament de bicicletes i patinets.

 

Idiomes

 

Català llengua vehicular de l’escola.

Castellà a partir de 1r de Primària.

Anglès a partir de P3.

Francès a partir de 1r d’ESO (optatiu).

 

Activitats extraescolars

 

Organitzades per l’AMPA, a partir de les 17h. Entre d’altres s’ofereix: inici a l’esport, bàsquet, taekwondo, futbol sala, teatre, patinatge, robòtica, esgrima, zumba per adults...

 

L’Escola també té el taller de música SONS on poden fer llenguatge musical, cant coral, i instrument (piano, violí, guitarra, flauta, percussió...) en horari de migdia o tarda.

 

Altres serveis

 

- Menjador i educació en el lleure

- Acollida a partir de les 7:45h

- Casal d’estiu

- Equip d'orientació format per la mestra d'educació especial, la psicòloga i la psicopedagoga que ofereixen especial dedicació a l'alumant amb necessitats educatives especials.

 

Projecte educatiu

 

L’escola El Cim es va fundar fa 25 anys. Ens definim com una escola popular, arrelada i cristiana, per això sempre fem el possible per acollir a totes les persones que hi venen i participem en la vida cultural, social i festiva de la ciutat. A més. ens adeqüem als reptes que planteja l'educació i actualitzem les metodologies de treball per adaptar-nos als canvis que viu la societat.

 

Som una escola inclusiva. Entenem l’atenció a la diversitat des del respecte a les individualitats i als diferents ritmes de maduració i creixement. Tenim aula SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) a totes les etapes, equip d’orientació i psicòloga.

 

L’aprenentatge de l’infant sorgeix de la pròpia experiència (aprenentatge significatiu) i treballem especialment el treball cooperatiu i l'esperit crític dels alumnes.

 

El nostre dia a dia d’Infantil i Primària es basa en el treball globalitzat i per projectes amb continguts de lectura, escriptura, matemàtiques, medi... a partir d’allò quotidià, per tal d’entendre el món en el que vivim. Treballem amb ambients, espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació on els infants poden observar, experimentar i construir.

 

Àmbit lingüístic: Donem uns especial importància a l’expressió escrita ja que és una eina essencial en la comunicació d i l’aprenentatge; per això treballem sistemàticament en grups reduïts, per poder elaborar textos a l’aula fent que els alumnes s’impliquin en tot el procés. Aquest treball de les llengües s’estén a totes les àrees.

 

Fomentem la lectura com a eina d'aprenentatge curricular i lingüístic, però també com a base per al creixement personal. Treballem perquè l'alumnat creï el seu propi perfil literrari i gaudeixi llegint. A més, potenciem la capacitat creativa de l'alumnat i el convidem a participar en concursos literaris i lingüístics que el motivin. Participem, per exemple, al Picalletres, Carta a un maltractador, Ficcions...

 

En la llengua anglesa incorporem personal nadiu i s’amplien les hores que tots els alumnes l'aprenen (speaking, project i art).

 

Àmbit matemàtic: Apostem per fer unes matemàtiques comprensives amb activitats i material manipulatiu i vivencial. S’utilitza el treball cooperatiu per resoldre problemes o situacions i es valoren les diferents estratègies per resoldre’ls, ja que entenem que hi ha diferents camins per arribar a la mateixa conclusió. Preparem els alumnes per als estudis postobligatoris i participem en premis i concursos que els motivin com les Proves Cangur, Estalmat.

 

Àmbit artístic: Donem molta importància a la música i reforcem les hores curriculars amb hores complementàries amb l’objectiu de preparar als alumnes pel nivell reglat de música. També participem en projectes musicals com Cantània, Cantem, etc. Treballem les arts plàstiques des de totes les vessants: manipulació, creació pròpia, tècniques digitals, visita a exposicions, treball d'artistes, història de l'art... i participem en el projecte Treballem el patrimoni. A l'ESO, les classes de plàstica es fan en llengua anglesa.

 

Àmbit d'interioritat, autoconeixement i convivència: Des de P3 i fins a 4t d’ESO practiquem tècniques de relaxació, consciència psicocoroporal i gestió de les emocions. Potenciem els hàbits saludables i cura del propi cos. A educació Infantil utilitzem el mètode psicomotriu d’Aucouturier de descoberta del cos i les seves possibilitats. Per afavorir les situacions educatives en àmbits no escolars i fomentar l'autonomia orgnitzem colònies i excursions de P3 a 4t d'ESO. Participem en el projecte Les escoles lliures de violència.

 

Àmbit esportiu: Oferim natació de P5 a 2n de Primària. Treballem els diferents àmbits relacionats amb l'esport: hàbits saludables, alimentació, treball en equip, cooperació, esperit de superació...

 

Àmbit tecnològic: La programació ila robòtica s'introdueixen a Primària i tenen continuïtat a la secundària. Els alumnes desenvolupen les compètencies digitals des d'infantils, per això tenim una aula d'informàtica amb un ordinador per alumne de la qual tots en fan ús. Els alumnes de secundària treballen amb ordinador propi utilizant tant llibres digitals com a llibres en paper. Els mestres i professors utilitzen els recursos digitals a les aules, que compten amb pissarres digitals interacitves i monitors interactius.

 

Altres

 

L’escola dona molta importància a la bona relació amb les families, fem 2 reunions grupals anuals i tutories individualitzades. Amb el suport de l’AMPA organitzem xerrades educatives adreçades a tota la comunitat .

 

Som Escola Verda i estem adherits a l’Agenda 21 escolar, promoguda per l’Ajuntament de la ciutat, per treballar la sostenibilitat i cura del medi ambient.

 

Som una escola oberta a Vilanova que participa en projectes de ciutat com l’Emprenedoria, Ara va, va de contes, Roses contra l’oblit, el Projecte Buchenwald, el Congrés de ciència, la Festa per una escola inclusiva o el Projecte Reacciona. Col·laborem amb accions i entitats de voluntariat com la Casa d’Empara, Càritas o Intermón.

 

Participem en premis i concursos que motivin als alumnes com les Proves Cangur, Estalmat, el Picalletres o els Jocs florals de Catalunya.

 

Som escola formadora d’estudiants en pràctiques.


 • Municipi: Vilanova i la Geltrú
 • Tipus de centre: Concertat
 • Adreça: Rambla Principal, 101/ Pl. dels Cotxes, 3 - 08800
 • Telèfon: 938 930 280
 • Fax: 938 930 280
 • Email: info@elcimvilanova.cat
 • Web: http://www.elcimvilanova.cat
 • Horari: Infantil i Primària: de 9 a 13h i de 15 a 17 h.
  ESO: 1r i 2n de 8 a 13:30h (cada dia) i de 15 a 17h (dilluns, dimarts i dijous)
  3r i 4t de 7:45 a 13:15h (cada dia) i de 14:45 a 16:45h (dilluns, dimarts i dijous)
  Dimecres i divendres de 13:30 a 14:30h Migdies a El Cim.
 • Xarxes socials:

   

  Instagram: Escola El Cim

  Facebook: Escola El Cim

  Twitter: @Escola_ElCim


Centra els elements al mapa

 • Façana Rambla

  Façana Rambla

 • Façana cotxes

  Façana cotxes