Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola d'Adults Teresa Mañé


Codi del centre: Info actualitzada 2021-2022

08057163

Tipus d'ensenyament
Formació Adults


Serveis / Espais específics:
Aula d'autoformació pels grups de GES.
Servei d'Orientació.
Activitats socioculturals.


Oferta formativa

 

Ensenyaments Inicials

-Castellà Inicial i bàsic (A1- A2- B1) Places: 100

-Anglès, tres nivells (A1-A2.1-A2.2) Places: 225

-Informàtica per a usuaris:

COMPETIC Inicial, Places:50

ACTIC 1 o Bàsic, Places:50

ACTIC 2 o Mitjà, Places:25

ACTIC 3 o Avançat, Places:25

 

Formació Instrumental

Preparació per a cursar el GES

 

Graduat en Educació Secundària
Condició d’accés: Majors de 18 anys. (excepcions a partir dels 16 anys)
Titulació que s'obté: Graduat en Educació Secundària (GESO).
Durada: d’1 a 2 anys.
Places: 140

Observacions:

1- presencial, avaluació continua.

2- en línia, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).


Preparació de proves de
-Accés a la Universitat (Majors de 25 - 40 - 45 anys).
-Accés als Cicles Formatius:
 .Cicles Formatius de Grau Mitjà (a partir de 16 anys). Cap condició prèvia.
 .Cicles Formatius de Grau Superior:
   Matèries comunes: Llengua Castellana-Llengua Catalana-Matemàtiques-Anglès

   Matèries específiques al centre: Biologia - Química - Geografia - Psicologia 
   Condició d’accés: És necessari tenir títol d'ESO o GESO; en cas contrari, es passarà una prova de nivell.
Titulació que s’obté: cap (Accés a estudis reglats).
Durada: 1 any.
Places: 35 de AU, 35 de GM i 140 de GS.
Sortides professionals: Cicles formatius, estudis universitaris.


Centra els elements al mapa

  • Escola d'Adults Teresa Mañé

    Escola d'Adults Teresa Mañé