Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

EAP - Equip d'Assessorament Psicopedagògic


Descripció 

L'EAP del Garraf és un servei educatiu de composició multidisciplinar (psicopedagogs i fisioterapeutes) que dóna suport als centres docents.

 

Persones destinatàries

La seva intervenció s'adreça als professionals dels centres, a l'alumnat i a les seves famílies, per tal de col·laborar a oferir resposta educativa més adequada a les necessitats dels i de les alumnes, especialment d'aquells que presenten més dificultats en el procés d'aprenentatge.


Funcions

Entre d'altres, té assigandes les funcions següents:

Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col.laboració amb el professorat, especialistes i serveis específics.
- Assesorament a l'alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d'orientació personal, educativa i professional.
- Col.laboració amb els serveis socials i sanitaris de la comarca, per tal d'oferir una atenció coordinada a l'alumnat i les famílies que ho necessitin.
- Aportació de suport i de criteris tècnics i psicopedagògics a altres òrgans de l'Administració educativa.


Centra els elements al mapa

  • Serveis educatius del Garraf

    Serveis educatius del Garraf