Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

La Baldufa Espai Municipal per a la Infància


Info actualitzada 2022-2023

 

 

Codi del centre

 

08063141

 

Tipus d’ensenyament

 

1r. cicle d'Educació Infantil (0-3 anys).

 

Línies

 

1 aula de 4 a 12 mesos (lactants).

3 aules d’1 a 2 anys (caminants).

3 aules de 2 a 3 anys (maternals).

 

Aules específiques

 

1 aula de psicomotricitat. 1 aula d’usos múltiples.

 

Altres serveis

 

- Servei de menjador amb cuina pròpia.

- Servei d'acollida de 8 a 9 h. (per a infants que ja han complert un any).

- Nadó: Espai familiar per a aquelles famílies amb infants de 0 a 9 mesos, amb presència setmanal d’especialistes de diferents termes de la primera infància: pediatria, psicologia, infermeria, estimulació precoç i altres aspectes importants per la cura i la educació del nadó. Aforament limitat. Espai gratuït. Cal inscripció prèvia. Horari: dimarts de 9:45 a 11:45 h.

- Racó dels Menuts: Espai familiar per a aquelles famílies amb nens/es de 9 a 36 mesos que volen intercanviar en grup, l'experiència de ser pares i mares assessorats pels profesisionals de l'espai. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 1 matí a la setmana; de 9:45 a 11:45h. Consultar a la Baldufa.

- Cau dels Petits: Espai compartit per a les famílies amb infants de 0-40 mesos. Aforament limitat, per assistir consulteu a la Baldufa. Horari: de 16:30 a 18:30, una tarda a la setmana (de dilluns a dijous), i d'octubre a abril. L'infant haurà d'estar acompanyat en tot moment per un adult.

 

Projecte educatiu

 

La llar d'infants col·labora amb la família en la cura i l'educació dels seus fills i filles en un marc de cooperació i participació. Des de la Llar es potencia la participació de les famílies en les qüestions educatives que poden incidir en el creixement dels infants. D'aquesta manera, famílies i educadores es poden implicar en un projecte comú de centre, que tingui en compte el coneixement tècnic i l'experiència dels professionals com també el saber de les famílies en relació amb les seves criatures.

 

A La Baldufa la pràctica educativa s'organitza tenit en compte els elements bàsics d'una pedagogia de la diversitat. Entenem la diversitat entre les persones com un valor que cal potenciar i que implica un aprenentatge de vida en una societat plural i democràtica.

 


Centra els elements al mapa

  • Llar d'Infants La Baldufa

    Llar d'Infants La Baldufa